Brunhögern vinner - USA försvinner

Publicerad 2012-03-09

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Fredsforskaren Johan Galtung ser slutet på västvärldens dominans – och spår en mörk framtid

Timmarna efter terrordåden i Norge 22 juli, innan vi visste att förövaren var Anders Behring Breivik, talade de flesta terroristexperter om islamistiska extremister. Även analyser från borgerliga ledarskribenter riktades mot den muslimska världen. Den kände norske freds- och konfliktforskaren Johan Galtung var däremot tidig med att efterfråga politisk självrannsakan och dialog.

Johan Galtung har grundat fredsinstitutet i Oslo, lanserat begreppet fredsjournalistik och nätverket Transcend International. Han menar att en förklaring till högerpopulismens framfart i Europa är västvärldens försvagade ekonomiska och sociala inflytande i världen. Väst är inte van vid att se sina imperier vittra sönder och reaktionen märks i människors längtan till det som var. En trend som, enligt Johan Galtung, kommer fortsätta, inte minst i USA. I själva verket närmar vi oss ett högerkantens övertagande till följd av den sekulära demokratins avskaffande.

– Kolonialismen är borta men  med Europa i ledningen och vita, kristna män i Europas ledning har den ersatts av nostalgi för den gamla goda tiden. Heimat­traditioner, en kult av nationer, det traditionella och lokala. Skulden för det förlorade inflytandet i världen läggs på modernister och deras upplysning, på socialister, feminister, pacifister och utlänningar.

Johan Galtung menar att idealiserandet avskärmar. Likt Breivik glömmer man att nationerna man berömmer var i otaliga krig med varandra, att kvinnorna fick utstå oerhört lidande, att rikedom var byggd på exploatering.

– Det finns ingen som helst reflektion över att kristna under korstågen 1095–1291 invaderade muslimska länder och från 1830 genomförde flera stora attacker där följden blev miljoner döda och utsugna. Stora områden koloniserades. Även inom islam saknas reflektioner över hur de gått öst, syd och väst in i Europa tills de hindrades 732 vid Tours-Poitiers, Lepanto 1571 och vid grindarna till Wien 1683.

Han menar att båda sidor är blinda för sina egna brister. Väst talar om rättsstaten, mänskliga rättigheter och demokrati i motsats till teokrati samtidigt som de tar sig rätten att tala om islam. Medan man inom islam talar om samhörighet, fördelning och monoteism.

– Samtidigt pratar båda om varandras ohyggliga våldshandlingar. Jag tycker att vi borde prata mycket mer om vad vi ser för positivt i den andra och hur vi kan samarbeta.

Johan Galtung ser hur ”kriget mot terrorismen” som George W Bush inledde för tio år sedan, efter 11 september 2001, har gett näring åt främlingsfientlighet och skapat en rädsla för muslimer. En känsla av ”vi mot dom”.

– Det har haft en enorm inverkan. Krig, gerilla, terrorism och statsterrorism har det gemensamt att våld används för att uppnå politiska mål. Men det kommer aldrig att fungera eftersom människor protesterar mot terrorism. Precis som tyskarna gjorde mot RAF-allierade bombningar (till exempel de kontroversiella bombningarna av Dresden) likväl mot Baader Meinhof. Men helt irrationellt inordnar den västerländska propagandamaskinen allt under rubrikerna anti-väst eller anti-USA som sprunget ur ondska.

I en ledare publicerad på nätverket Transcend. org några veckor efter dåden i Norge drog Galtung paralleller mellan Breiviks manifest och nazismen. Men i den framväxande neo-fascismen, som han menar Breivik är en del av, har ras i stället ersatts med kultur, rasblandning med multikulturalism och antisemitism med anti-islamism. Vad som dock bör skaka om Norge djupast, menar Galtung, är att Breiviks terrordåd påminner om oss själva. Som aktiv Nato-medlem har Norge trupper i både Afghanistan och Libyen. I det etablerade politiska klimatet används demokrati som argument för att legitimera bomber och våld. När terroristexperternas analyser missvisande handlade om islamisthotet kom Breivik att utmana vår bild av ”terroristen” således även Väst som ”den goda”. En föreställning som Johan Galtung menar redan förlorat trovärdighet.

– Numera tycker jag att bilden av västvärlden som den goda bara finns i västvärlden själv. Mycket av det magiska har försvunnit, inte att förväxla med det faktum att många försöker efterlikna Väst för egen personlig vinning. Men alla argument för ett ”krig mot terrorismen” kommer slå tillbaka mot oss själva, med ett ”se dig själv i spegeln”.

Johan Galtung har medlat i flera konflikter världen över, bland annat i Afghanistan, Sri Lanka och Ecuador. Utifrån egen erfarenhet slår han fast att dialog och öppenhet måste stå som grund i allt konflikt- och fredsarbete i stället för att våld blir en lösning. Våld är motsatsen till dialog och kommer aldrig fungera oavsett om det utövas i demokratins eller religionens namn.

– Demokrati och frihet måste komma underifrån. Titta på Gandhi: du deltar i en konflikt med den framtid du vill se. Med fakta, argument, dialog och öppenhet, du uppträder som en fri person.

Johan Galtung förutsåg Sovjetunionens fall. I boken The Fall of the US-Empire-And then what? (2009) beräknar han USA-imperiet gå samma öde till mötes år 2020.

– 1980 bedömde jag att Sovjetunionens imperium skulle brista inom tio år framför allt på grund av sin svagaste punkt: Berlinmuren. Och det gjorde det. De svagaste punkterna för det amerikanska imperiet ansåg jag redan år 2000 vara motsättningarna mellan USA:s statsterrorism och terrorismen den skulle alstra, mellan en galopperande ekonomi och en stagnerande real ekonomi, mellan en stagnerande judendom/kristendom och en utveckling av islam. Detta kan omöjligen överleva 2020.

Med tanke på rådande kris talar mycket för att han får rätt. USA:s statsskuld utgjorde i juli 2011 ofattbara 14 000 miljarder dollar. Enligt en kongressrapport från i slutet av sommaren har ”kriget mot terrorismen” och krigen i Irak och Afghanistan, efter 11 september 2001, kostat 1 300 miljarder dollar. Ekonomipristagaren Joseph Stiglitz har dock uppskattat kostnaderna för bara Irakkriget till 3 000-5 000 miljarder dollar, utgifter finansierade med lån.

Barack Obama, som gick till val på att stänga fånglägret i Guantánamo och med orden ”jag är inte emot alla krig. Bara dumma krig”, har sedan han tillträdde förstärkt trupperna i Afghanistan, ännu inte stängt Guantánamo-lägret och intensifierat drönarattackerna i Pakistan, drönare har även satts in i Libyen. Att försöka dominera världen politiskt, ekonomiskt, militärt och kulturellt och samtidigt göra dessa fyra komponenter beroende av varandra är enligt Johan Galtung en ohållbar ekvation.

– Processen är snabb. Jag tror det amerikanska imperiet de facto redan är dött. Jag fruktar dess efterdyningar i form av USA- fascism, evangelism, kärnkraft och en Tea Party-vriden arbetarklass.

Slutligen, om USA förlorar sitt inflytande i världspolitiken hur kommer freden och konflikten i Mellanöstern påverkas?

– Ett viktigt hinder avlägsnas. Israel klarar inte att ensamt förvalta enväldiga, korrupta eliter. Jag hoppas att Israel och grannländerna skapar en mellanösterngemenskap i likhet med den europeiska gemenskapen 1958 med sex länder, öppna gränser och konsensusbeslut. Låt oss arbeta för det.

Ditte Lundberg

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.