Pionjären Leffler får nytt liv

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Noveller om 1800-talets borgerliga sanhälle ges ut på nytt

Anne Charlotte Leffler
Anne Charlotte Leffler

PROSA Anne Charlotte Lefflers liv fick ett dramatiskt slut: hon dog fyrtiotre år gammal i Neapel 1892 som ”hertiginnan av Cajanello”. Under sin tid var hon en av Sveriges mest lästa författare, en av spjutspetsarna i 1880-talets ”moderna genombrott”.

Hundra år senare var hennes texter döda. Genom idoga insatser av litteraturvetare och oberoende småförlag har de återupplivats, och vi har återigen chansen att komma nära det talande liket.

Senast har en antologi med Lefflers noveller utkommit, i urval och med introduktioner av Claudia Lindén: I krig med samhället och andra texter. Volymen har typografiska brister, och det hade varit bra om introduktionerna legat sist i boken eftersom de avslöjar mycket av handlingen. Men novellerna är starka: Lefflers ord drar tillbaka läsaren in i det slutande 1800-talets borgerliga svenska samhälle, med alla de konflikter som kokade där, särskilt mellan manlighet och kvinnlighet, men mellan klasserna. Möjligen sticker det någon i ögonen att Leffler tidstypiskt bedömer människors karaktärer utifrån deras utseende.

Samtidigt kommer en samling lärda essäer om Lefflers författarskap, Att skapa en framtid, främst skrivna av litteraturvetare av facket, men fullt möjliga att läsa även för lekmän. Dessutom ingår en tidigare opublicerad självbiografisk skiss av författaren.

Bägge volymerna är utgivna av oförtröttliga och beundransvärda feministiska bokförlaget Rosenlarv. De läses med fin behållning parallellt.

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.