ÅSIKT

Israels organskandal fortsätter i domstolen

avTorsten Kälvemark

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

164 stämningar väntar institutet bakom inälvsstölderna

Foto: EWA STACKELBERG
Donald Boström

Det fanns ett problem med Donald Boströms uppmärksammade artikel från 2009 om palestinska döda som plundrades på organ i Israel. Den avslöjade nämligen bara en del av sanningen. Den fulla bild som vi nu har, visar på en stor fördelning mellan nationaliteter på dem som utan någons tillstånd fick sina kroppar skändade på det rättsmedicinska centret i Abu Kabir utanför Tel Aviv. Israeliska soldater, emigranter och utländska arbetare fick alla förse transplantationskirurgin med sina organ sedan centrets ledare Dr. Yehuda Hiss mot all lag och medicinsk etik systematiskt tagit delar från kroppar som kommit till institutet.

Nancy Scheper-Hughes, professor i medicinsk antropologi vid Berkeley och grundare av Organs Watch, tillhör dem som tidigt insåg skandalens räckvidd. Hon har nu tillsammans med Boström skrivit en stor artikel i ansedda Brown Journal of World Affairs där de redogör för de förhållanden som skakat allmänhet och medievärld i Israel och som ytterst lett till att Dr. Hiss förlorat sin heder och att de unga patologer som först slog larm, och som då avskedades, fått moralisk upprättelse. Nu väntar 164 stämningar mot institutet (alla från upprörda israeler) på juridiskt avgörande.

Den nya chefspatologen på Abu Kabir heter Chen Kugel, den man som inifrån slog larm om missförhållandena. Tillsammans med Donald Boström och Nancy Scheper-Hughes bör han hedras för att världen har fått veta vad som pågått i de slutna obduktionssalarna.

Läs hela Boströms och Scheper–Hughes artikel i Brown Journal of World Affairs här nedan. (OBS pdf)