”Konstnärliga arbetet inte begränsat”

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Iaspis försvarar påstådd maktförskjutning

REPLIK Fredrik Svensk formulerar sig polemiskt kring Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Han hävdar att Iaspis skulle ha tappat sin experimentella funktion. Den som tar del av Iaspis program 2012 kan se exempel på både experimentellt och kritiskt granskande, som publikationen Work, Work, Work – a Reader on Art and labour, eller ett seminarium med Mckenzie Wark, Mikkel Bolt Rasmussen & Suhail Malik om ekonomi, revolution och avantgardism.

Fredrik Svensk frågar om det har skett en maktförskjutning från en konstnärlig kompetens till en tjänstemannamässig. I raljanta ordalag verkar han tro att tjänstemän inte kan besitta flera kompetenser. Beslut om Iaspis verksamhet tas av Bildkonstnärsfondens styrelse, av konstnärer, på förslag som Iaspisdirektören lägger fram.

Iaspis fyller en central funktion för konstnärers möjlighet till kulturutbyte. Diskussionen visar högt ställda förväntningar på programmets innehåll och dess betydelse. Det är bra att verksamheten granskas, så ska det vara. Det synliggör frågeställningar som är viktiga att beakta. Vi är alla överens om att Iaspis verksamhet och experimentella lyskraft ska värnas.

Slutligen vill vi tydliggöra att kulturministern inte på något sätt har stramat åt ramarna för Konstnärsnämnden eller Iaspis. Dom slängarna visar att Svensk inte är insatt i den statliga kulturpolitikens praktik.

Ingrid Elam

ordförande i Konstnärsnämndens styrelse tom dec 2012

Håkan Rehnberg

ordförande i Bildkonstnärsfonden

Ann Larsson

kanslichef

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.