ÅSIKT

Metoderna är problemet, inte värderingarna

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

avPetter Larsson

KULTUR

Moralisk kollaps att attackera politiska motståndare med nazistmetoder

Att systematiskt attackera politiska motståndare i deras hem, att förstöra deras lägenheter och ringa in telefonhot är en moralisk kollaps och en strategisk katastrof. Plötsligt liknar antifascisternas metoder dem som används av de nazister de bekämpar – vilket också effektivt skrämmer bort sympatisörer.

Därför är det lätt att hålla med Oisín Cantwell (Aftonbladet 19 november) om att det var på tiden att polisen slog till mot Revolutionära Fronten (RF), som länge löpt amok i Mälardalen.

Tyvärr dammar Cantwell samtidigt av ett par fördomar: vänsteraktivisterna är "medelklassens barn", som "inte tycks hysa någon respekt för grundläggande demokratiska värderingar" tror han.

I själva verket finns inga kartläggningar av social bakgrund hos den autonoma rörelsens aktivister. Och Statens Medieråd fastslog i en studie i somras att autonomerna står för just demokratiska värderingar. "Extremvänstern", skriver man, "kritiserar systemet utifrån att det inte är tillräckligt demokratiskt. Man tar inte avstånd från demokrati som politisk idé eller från demokratiska medborgerliga rättigheter för alla. Tvärtom menar man att en kapitalistisk marknadsekonomi måste bekämpas för att det leder till ett odemokratiskt samhälle".

Medierådet citerar till och med just RF, som säger sig sträva efter "arbetarstyre i arbetarområden och för att återupprätta en klasskänsla och klassansvar igen med målet att skapa direktdemokratiskt styrda samhällen på lokal nivå som samarbetar med andra samhällen byggda på samma direktdemokratiska princip".

Så brottslingar, antagligen, och revolutionsromantiker, men knappast antidemokrater. Eller med Säkerhetspolisens ord: "De verkar för ett klasslöst, rättvist och ekonomiskt jämlikt samhälle där alla har samma värde och samma möjligheter."

Metoderna är problemet, inte värderingarna.