Helt fel om ideologisk styrning på universitet

Victoria Wibeck svarar Johan Gärdebo om den akademiska friheten

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I sin artikel lyfter Johan Gärdebo fram den angelägna frågan om hur vi värnar ett öppet akademiskt samtal och kritisk debatt. Som representant för Seed Box-programmets ledning instämmer jag i Gärdebos slutsats att det är centralt att inom akademin kunna föra ett vetenskapligt samtal utan ideologiska skygglappar.

Den akademiska friheten och öppna granskningen skapas och upprätthålls i en rad olika sammanhang, som exempelvis det vetenskapliga seminariet där texter och argument kritiskt kan granskas, diskuteras och utvärderas. Inom Seed Box-programmet strävar vi efter att belysa och förstå miljöproblem från olika infallsvinklar och utgångspunkter inom det breda forskningsfältet humaniora.

Vid sidan av övriga vetenskapliga och konstnärliga aktiviteter inom Seed Box-programmet erbjuds också ett mentorsprogram för de postdoktorer som är knutna till forskningsprogrammet.

Det är detta mentorsprogram som bildar utgångspunkten för Gärdebos argumentation. Syftet med mentorsprogrammet skiljer sig dock från de vetenskapliga seminarier och andra aktiviteter som ingår i Seed Box-programmet.

Vi skapade mentorsprogrammet som en möjlighet för forskare tidigt i karriären att kunna få råd och vägledning från erfarna kollegor som stöd för sin yrkesverksamhet inom akademien och som en mötesplats för yngre och mer seniora forskare inom miljöhumaniora.

I processen att matcha yngre forskare och mentorer finns en rad aspekter att ta hänsyn till, såsom mentorernas tid att ta sig an uppgiften, förmåga att vägleda postdoktorerna till att bli goda forskningsledare, relevanta nätverk och erfarenheter att dela med sig av inom det miljöhumanistiska forskningsfältet. I det aktuella fallet fick vi in flera förslag på potentiella mentorer och valde utifrån en samlad bedömning att erbjuda en annan person som mentor än de båda som nämns i den aktuella artikeln.

Vi konstaterar att vår bild av vad som sagts i samtal kring mentorsprogrammet och dess upplägg skiljer sig från den som beskrivs i artikeln och vi beklagar de missförstånd som verkar ha uppstått.

Vi har vid flera tillfällen uppmuntrat Gärdebo att bjuda in debattörer som han finner relevanta för sin forskning till seminarier eller att kommentera på texter. Vi är helt eniga med Gärdebo i att forskningens frihet ständigt behöver värnas.

Victoria Wibeck, programchef The Seed Box, professor vid Tema Miljöförändring, Linköpings universitet

Publisert:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

ÄMNEN I ARTIKELN