ÅSIKT

Smaskig korv eller råttgift på spel

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Gammalt och vackert i senaste Biblis

Tjusiga spelkort att beskåda i Biblis sommarnummer.

Biblis är fortfarande Sveriges vackraste tidskrift, spelet mellan illustrationer och text får läsaren att varsamt bläddra och läsa den.

I senaste numret (nr 66 - Sommaren 2014) finns en artikel av Carina Broman kring två av Kungliga Bibliotekets äldsta så kallade vardagstryck. Det är två litograferade spel från 1819, märkliga på så vis att litografin då var en ny uppfinning; ett kinesiskt gåtspel och Råttfällan, ”ett lustigt Sällskapsspel med tärning”.

Några av Råttfällans regler är i alla fall enkla.

Vars och ens spelpjäs, Råttan, kan antingen hamna på dåliga rutor eller på bra. Regel nummer 8:

”Förer råttans wäg henne öfwer ett fält, på whilken förgift är ställdt, så betalar hon den råtta, som kastar strax efter henne, 2 marker.”

Andra rutor är bättre, finns där en smaskig korv, erhålls 4 marker. Men regel 10 är värre för råttan:

”Hwarje råtta som står på en korf, måste, så snart ordningen att kasta till henne, i fällan, och upphör att spela, så framt hon icke förut af en annan råtta blifwit driwen tillbaka till sitt råtthål.”

Vinner gör den som har sista råttan på bordet, som har att inkassera samtliga marker. Det är osäkert om Råttfällan spreds i någon omfattning. Än värre med det kinesiska gåtspelet, som saknar regelbok. Möjligen gick det inte att spela, gissar Broman. Men korten är vackra.