ÅSIKT

En dokumentär som skulpterar tiden

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Ny film om fyra generationer Widerberg och filmskapandet

Foto: Martin Wideberg

Martin Widerbergs långfilmsdebut Alla är äldre än jag är en minnesvärd dokumentär som haft sin världspremiär på Lilla filmfestivalen i Båstad (7-12 augusti). En emotionell resa genom tid och rum med minnet som kompass, med gammalt och nytt filmmaterial.

Filmen handlar om fyra generationer Widerberg, om oförlöst faderskap, konstnärligt arbete och varifrån kreativiteten egentligen kommer. En familjeberättelse, vars dramaturgiska kärna är vad föräldrar lämnar över till nästa generation, som blir till en existentiell road-movie genom Bo Widerbergs filmhistoria och förflutenhetens cinematografiska landskap.

Ett antal smärtpunkter markerar point of no return, starkt berörande, personliga men aldrig privata. Alla är äldre än jag är en film med energi och integritet som på sitt eget sätt ”skulpterar i tid” – det som sovjetryske mästerregissören Andrej Tarkovskij definierade som själva filmkonsten.

Om filmisk gestaltning handlar två doktoranders forskningsarbete som presenterades i Båstad, Patrik Erikssons En film-scholaris verkstad? och dokumentärfilmaren Ingela Romares Det andra språket eller finns det ett kvinnligt berättande? En filosofisk/psykologisk undersökning av det filmiska språket – dess etik och estetik. Två pionjärer, enligt filmprofessorn Göran du Rees. Viktigt forskningsarbete – med en röd tråd till Widerbergs film?

Ingela Brovik