Kultur

Fosterlandet, folket - familjen

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

Per Enerud ger en bakgrund till den ryska homofobin

PUTINS FAMILJEDRÖM. Rysslands president Vladimir Putin tillsammans med sjubarnsfamiljen Morokov vid en ceremoni i Kreml där famijer med många barn belönades av staten.

Foto: Alexej Druzhinin/AP/RIA-Novosti

Genom kärlek, tradition och enighet ska terrorismen besegras.

Det var budskapet i Vladimir Putins tal till ryska folket på nyårsaftonen.

Familjens gemenskap, menade Putin, motsvaras av den gemenskap det ryska folket känner inför sitt land: ”Denna känsla stärker vår gemenskap. Endast tillsammans kan vi vara starka och säkra Rysslands rörelse framåt för att förverkliga våra planer och visioner.”

Och för Putin är den ryska familjepolitiken intimt förknippad med Rysslands framtid. Såväl politiskt, som militärt och kulturellt.

Den ryska parlamentsledamoten Jelena Mizulina presenterade i somras ett koncept för en ny, rysk familjepolitik. Det ska uppfattas som ett underlag för en framtida lagstiftning och innehåller en del tankar kring hur en ”normalfamilj” ser ut samt hur rätten till skilsmässa och abort ska minskas.

Mizulina argumenterar för att själva det ryska språket bevisar att Ryssland har en starkare familjetradition än ”väst”. Orden för familj, folk och fosterland har samma stam på ryska - rod, narod och rodina.

Alltså, argumenterar Mizulina, har ryssar en instinktiv koppling mellan familjen och fosterlandet.

Jelena Mizulina Kvinnan bakom de homofoba lagarna i Ryssland

Foto: AP

Mizulina är ordförande i det ryska parlamentets utskott för familje-, kvinno- och barnfrågor, och har gjort sig känd som en av de mest inflytelserika i den ryska homofoba rörelsen - det var hon som drev fram den nya lagen mot homosexuell propaganda.

I sitt familjekoncept är hon noga med att definiera familjen som en heterosexuell union som syftar till att föda och uppfostra minst tre barn. Hon väckte stor uppmärksamhet när hon anmälde frasen ”bögar är också människor” till konstitutionsdomstolen som ”extremistpropaganda” och har varit snabb med att beskylla sina motståndare för att höra till en ”pedofillobby”.

Hon kan verka vara en bisarr figur, men hennes argumentation harmonierar väl med Putins linje. Familj, folk och fosterland är den treenighet som dagens ryska politik bygger på. Putin skulle kunna vara hederstalare på vilken Tea Party-kongress som helst.

Putin har som bekant en bakgrund i den sovjetiska säkerhetstjänsten. Yrkesmässigt är han alltså van att studera världen utifrån hotbilder - såväl reella som potentiella. Inför presidentvalet 2012 publicerade Putin sju artiklar för att förklara sin politik och just hur de hot han ser mot Ryssland ska undanröjas.

Han var noga med att understryka att de mest akuta redan klarats av - mycket tack var honom själv och den stabilitet han skapat. Men fortfarande finns flera allvarliga hot mot landet: USA:s anspråk på världsherravälde, västs teknologiska försprång, problemen mot rysk kulturell enhet, demografiska problem och sociala orättvisor.

Ryssland satsar just nu stora pengar på en djupgående militärreform - en reform som i grunden förvandlar den gigantiska sovjetiska värnpliktsarmén till ett modernt insatsförsvar, avsett för snabba operationer i Rysslands närområde. Landet har en historisk mission i att vara militärt starkt och utrikespolitiskt inflytelserikt, för att andra stormakter inte ska kunna bli dominerande. Därför måste Ryssland ha en kraftfull militärmakt och en respekterad röst i världssamfundet.

Men för att bli starkt internationellt, måste landet vara enat, och där kommer föreställningen om familj och folk in.

Aleksej Navalnyj Ett nationalistiskt hot mot Putins mångkulturella Ryssland.

Foto: SCANPIX

Putin är noga med att markera att Ryssland är ett multietniskt land, men att de olika folkslagen - ryssar, tatarer, tjetjener och så vidare - är ett folk.

Det ryska språket, litteraturen och den ryska kulturen enar de många folkslagen och ger dem möjlighet att formulera sin egenart och särart. Bara i Ryssland kan små folkslag överleva kulturellt och språkligt, bevara sina traditioner och sin tro.

Den unika gemenskap som Ryssland formats till genom årtusenden av samexistens är en värdefull tillgång. Och det ryska folket har en speciell uppgift som enande kraft i den här gemenskapen.

Men utan de erfarenheter och styrkor som de icke-ryska folkslagen bidrar med skulle Ryssland vara svagare. Att kräva ”Ryssland åt ryssarna” är, menar Putin, till skada för Ryssland.

Här kan det vara på sin plats att notera att en av de mest kända oppositionsledarna, Aleksej Navalnyj, gjort sig känd för starkt nationalistiska uttalanden. Den opposition Putin antagligen har mest att frukta från kommer inte från liberalt håll, utan snarare från en nationalistisk extremhöger. Flera våldsamma incidenter under hösten visar hur nära ytan det nationalistiska våldet ligger.

Men ett av de största hoten är att Ryssland ända sedan 60-talet haft stora demografiska problem. Under nittiotalet sammanföll höga dödstal och låga födelsetal och skapade siffror som nästan aldrig skådats i fredstid. Födelsetalen har under de senaste åren blivit aningen bättre, men Ryssland har fortfarande skrämmande höga dödstal bland män i åldrarna 20-40.

Det här är effekter av extremt hög konsumtion av alkohol, narkotika och tobak. Trafikdöden är ytterligare en faktor som i första hand drabbar män. Webbtidskriften Slon beskriver hur Rysslands befolkning enligt de mest pessimistiska prognoserna skulle halveras fram till 2060.

Det här är ett hot som Putin tar på allvar och hans lösning är - familjen. Vid flera tillfällen har han kopplat sina homofobiska uttalanden till just frågan om reproduktion - typ, om alla är bögar dör folket ut.

Familjen ska vara en miniatyrmodell av staten. Familjen ska fostra barn till kärlek till folket och fosterlandet; familjen ska uppfostra till respekt för föräldrar, på samma sätt som medborgarna ska fostras till respekt för sin överhet.

Kärleken till familjen kan också ses som en minsta gemensamma nämnare för alla folkslag i Ryssland. Familjetraditionerna övertrumfar trosuppfattningar och politiska ideologier. Tron på kärnfamiljen som samhällets minsta enhet är något som alla - muslimer, buddhister, kristna, kommunister - alla riktiga ryssar - kan enas om.

De band och den gemenskap som familjen skapar, ska avspeglas i de band och den gemenskap Rysslands folk känner inför sitt fosterland.

Rod, narod, rodina. Familj, folk och fosterland.

Kärleken ska leda Ryssland mot framtiden.

Per Enerud

F d korrespondent i Ryssland och Mellanöstern för SVT

ANNONS EXTERN LÄNK

Njut av en god bok i sommar – Prova BookBeat gratis i en månad!

BookBeat.se

Publisert:

Aftonbladet

/

Kultur

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Ja, tack!