ÅSIKT

Tankar från Brecht

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Herr Keuner var en återkommande figur hos marxisten

Bertold Brecht. Foto: Gerda Goedhart/Suhrkamp Verlag

Herr Keuner, Den Tänkande, är en figur som Bertolt Brecht använde för att slags aforistiska tankar som han skrev framför allt under 1920-talet. I Historier om herr Keuner (Celanders förlag), erinrar översättaren Ulf Gran om Brechts situation, hans kamp mot fascismen, hans marxism, de långa åren på flykt i bland annat Sverige.

En del formar sig till små berättelser, inte helt väsenskilda från de didaktiska pjäser han skrev innan epiken tog över. Huruvida de reflekterar Brechts egna åsikter, eller rent av ironiserar över dem, är emellanåt oklart:

”Bra är det inte att människor är olika utan att de är lika. De som är lika tycker om varandra. De olika har långtråkigt.”

Den skulle kunna handla om proletariatets diktatur...

En viss von oben-attityd märks också: ”Herr Keuner sade: ’Det är svårt att upplysa dem man är arg på. Men det är särskilt nödvändigt, för de behöver det särskilt.’” Och innan psykologin menade att det var hälsosamt att utvecklas som människa, så var det för en kommunist viktigt att inte stagnera:

”En man, som inte hade sett herr K. på länge, hälsade honom med orden: ’Ni har inte förändrat er ett dugg.’

’Oh" sade herr K. och bleknade.”