ÅSIKT

Hårda fakta om världen

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Här nedan uppmärksammar vi två rapporter om eländet i världen - och som om det inte räckte har FN kommit med rapporten Investering i utveckling, refererad i Svenska Dagbladet i går. Två uppgifter ur den 90 sidor tjocka rapporten:

Om de rika länderna ökade sitt bistånd från 0,25 procent av BNP till 0,54 procent skulle det räcka för att halvera fattigdomen i världen.

Sedan annandag jul har omkring 345 000 barn under fem år dött av undernäring.

"Systemet fungerar inte nu", säger en av experterna bakom rapporten. Det ligger väl något i det.