ÅSIKT

Assur och hans vänner, här och nu

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Ur Jens Assurs serie "This is my time, This is my life", 2003-2006.
KULTUR

■ ■Den unge fotografen Jens Assur har tillbringat rätt mycket tid ombord på flygplan, han är en berest man som har besökt många krig och flera av världens oroshärdar. Efter reportageresor till Kuba, Nicaragua, Brasilien, Sydafrika, Angola, Rwanda, Zaire, Somalia, Algeriet, Indien, Kina, Ryssland, Sicilien, Bosnien, Kosovo, Ukraina, Rumänien, Kroatien, Irland, har han nu landat - vid Stureplan i Stockholm.

För några år sedan publicerade Jens Assur ett mastodontverk, Och himlen därovan: två volymer, en om Sverige och en om världen; på 512 sidor presenterades 31 tematiska bildreportage av hög klass där han sannerligen dokumenterade sin tid.

■ ■Nu ställer Assur ut på Moderna museet. Tidstypiskt nog är titeln på engelska: This is my time, This is my life. Det är också ett reportage, fast långt borta från krigsdramatiken. Istället dokumenterar Assur yngre människor i Stockholm, medvetna om sitt överläge och sina privilegier. De är på något sätt helt godkända som typer, särskilt i den senkapitalistiska era vi tvingas leva i. Likafullt utgör de en marginaliserad subkultur.

Jens Assur framhåller att han vill dokumentera sin tid, sitt liv, sina vänner. Det svåra ligger i anspråket att dokumentera "sin" tid. De flesta tidstypiska bilder blir emblematiska först långt i efterhand. På så sätt är Assurs projekt mer lämpat för framtiden än för nutiden.

En sak måste sägas; han tillhör våra allra bästa fotografer, eller bildjournalist som han själv föredrar att kalla sig. Det finns ingenting av blygsamhet över honom, och han har aldrig varit särskilt älskad av kolleger. Och på något sätt känns hans kaxighet som en garant för att hans konstnärskap inte kommer att gå förlorat.

Fotografi

Anders Paulrud