Vi tar strid - för Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

SDU svarar de 46 kulturarbetarna

1 av 2
Aftonbladet 3/12.

Vad är det de 46 kulturarbetarna tar avstånd från när de angriper vår kulturpolitik och värderingar som vi ger uttryck för? I grunden ser vi kultur som ett verktyg för att skapa en sammanhållning och ett mervärde i samhället. Eftersom världen sedan länge är indelat i nationer, och även skattepengarna följer samma geografiska avgränsningar så tycker vi att det är rimligt att ha detta i åtanke när vi sponsrar kultur med offentliga medel. Svenska skattebetalare bor i Sverige och är svenskar, då bör också den offentligt finansierade kulturen vara svensk. Enkel logik för oss, dock lite svårare att förstå för självförnekarna i kulturetablissemanget. För dem är svensk kultur något abstrakt och odefinierbart som egentligen inte finns.

De säger att de tänker bli mer radikala, värna solidaritet och rättvisa och att de kanske även vill väcka debatt. Isåfall kunde de gjort en kulturinstallation likt Madeleine Grive, där hon i marknadsföringen figurerar på en bild där hon med mästrande blick river sönder en nazistflagga. Duktigt gjort av Madeleine, vi borde ”riva sönder” alla totalitära ideologier.

Jag vet minst två andra totalitära ideologier som jag tycker att de 46 kulturarbetarna bör riva sönder, nämligen kommunism och islamism. Varför inte en egenhändigt tecknad bild av profeten Muhammed där man river itu densamme? Eller en installation där man avlägsnar Karl Marx huvud med hjälp av en hammare och en skära? Om de inte är beredda på att som de själva skriver, bli radikala och mer konfrontativa, så kommer de inte heller våga ta avstånd från varken islamism eller kommunism. Då har de helt enkelt agerat som vilken kapitalist som helst, de slängde in en debattartikel för att få lite gratisreklam i kölvattnet av SD:s framgångar. Upp till bevis helt enkelt!

Under tiden är kulturarbetarna välkomna att delta i vår poesiafton där de får framföra sina verk. I annat fall kommer undertecknad själv att högläsa axplock ur deras poesi och litteratur. Jag tror nämligen det var gratisreklam de var ute efter.

Chang Frick

Kulturpolitisk talesman Sverigedemokratisk Ungdom

Publicerad: