”Åtala befälen i Sverige”

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Mattias Gardell: Ship to Gaza polisanmäler Israels attack mot svenskar på hjälpkonvojen

En israelisk elitsoldat bordar ett Ship to Gaza-fartyg 31 maj 2010. Nio civila dödades vid attacken.
En israelisk elitsoldat bordar ett Ship to Gaza-fartyg 31 maj 2010. Nio civila dödades vid attacken.
Mattias Gardell, religionshistoriker Uppsala Universitet.

I går, den 19 november 2013, polisanmälde Ship to Gaza de israeliska befälhavarna Gabriel Ashkenazi, Eliezer Marom, Benny Gantz och Ram Rothberg för brott mot svenska medborgare och en svensk humanitär hjälporganisation, genom att ha planerat, beordrat och på plats medverkat i en våldsam attack riktad mot Ship to Gazas hjälpsändningar 2010 och 2012.

De utpekade förövarna anmäls för kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel, misshandel och grovt olaga hot. En för det allmänna rättsmedvetandet försvårande omständighet är att dessa brott utfördes under intensiv mediebevakning. För att inte undergräva allmänhetens tilltro till rättssystemet och Sveriges förmåga att försvara sina medborgare då de utsätts för grov brottslighet är det av stor vikt att brottslingarna ställs inför rätta.

Låt oss rekapitulera händelseförloppen. Den 31 maj 2010 beordrade de utpekade förövarna israeliska soldater att attackera svenska hjälpsändningar, stjäla lasten som var avsedd för civila mottagare i det krigshärjade palestinska civilsamhället i Gaza och med vapenmakt frihetsberöva svenska medborgare.

De polisanmälda militärerna Gabriel Ashkenazi, Eliezer Marom, Benny Gantz och Ram Rothberg.

Svenskarnas tillhörigheter stals och de utsattes för misshandel och förnedrande behandling. Attackerna skedde på internationellt vatten och var storskaliga och våldsamma. I anfallet mot Mavi Marmara där två svenskar fanns ombord, deltog missilbestyckade örlogsfartyg, Black Hawkhelikoptrar, Pantherhelikoptrar, zodiaks, drönare, ubåtar och över 600 elitsoldater beväpnade med automatkarbiner, kulsprutor och handeldvapen. Nio civila hjälparbetare dödades - varav den första sköts i huvudet från en militärhelikopter innan de israeliska soldaterna gick ombord - och hundratals civila skadades, varav 55 allvarligt. 29 barn blev faderlösa den dagen.

Under kapningen av Ship to Gazas lastfartyg Sofia och passagerarbåten Sfendoni blev svenska passagerare utsatta för grov misshandel och förnedrande behandling. De svenska medborgarna frihetsberövades. Deras personliga tillhörigheter stals och de fördes med tvång till Israel.

År 2012 blev den svenska skonaren Estelle kapad ute på internationellt vatten under sin seglats med återuppbyggnadsmaterial, musikinstrument, olivträd och mediciner avsedd för civila palestinier i det belägrade Gaza. Ombord fanns 31 hjälparbetare, varav elva svenska medborgare. Den våldsamma kapningen utfördes av hundratals maskerade soldater ombord på sju örlogsfartyg, zodiaks, landstigningsfartyg och helikoptrar. Passagerarna misshandlades och sex svenska medborgare blev upprepade gånger skjutna med elpistol, i ett par fall när de var bakbundna eller redan hade förlorat medvetandet. Kaparna tillskansade sig därefter fartyget, dess last och passagerarnas personliga tillhörigheter.

Sverige har jurisdiktion och därmed domsrätt om brott mot svenska medborgare eller svensk förening begås på internationellt vatten. Kapning är dessutom ett så allvarligt brott att Sverige har domsrätt oavsett var brottet begås. Svenska medborgare och fartyg skall skyddas mot sjöröveri.

Att ovannämnda brott begåtts är väl känt för polis och åklagare. De kriminella gärningarna är väldokumenterade genom medier, israeliska och internationella utredningar. Sittande utrikesminister Carl Bildt fördömde attacken år 2010 som ett brott mot folkrätten. Europaparlamentet har likaså fördömt attacken som ett folkrättsbrott och ålagt EU:s medlemsstater att agera för att ställa de ansvariga till svars.

Ett mord är ett mord oavsett om det strider mot folkrätten eller inte, men det bör understrykas att svensk domsrätt inte står i strid med folkrättens allmänt erkända grundsatser. Att de utpekade förövarna på goda grunder kan misstänkas för brott mot folkrätten medför således inget hinder för svensk domstol att lagföra gärningsmännen.

Men är befäl som utför eller beordrar kriminella handlingar inte skyddade av sin uniform? Står inte militärer ovan lagen? Nej. Folkrätten ger inte militärer immunitet. De skall ställas till svars för sina handlingar precis som alla andra. Därför skall förundersökning öppnas mot de utpekade förövarna. Om de misstänkta inte infinner sig skall de häktas i sin frånvaro, efterlysas internationellt och begäras utlämnade till Sverige för att ställas inför rätta.

Mattias Gardell

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.