ÅSIKT

Filosofiskt bondeliv

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

I Gräs och rötter (1981, övers. Nils A. Bengtsson), första delen i en trilogi om vår civilisations vägval, använder sig John Berger av fransk landsbygd som sitt konstnärliga universums epicentrum. I det vardagliga söker han alltings mening: slakten av en ko, byskvallret, minnet av en kalv, en änkas kärleksfulla besvär med sin get. Det förgångna har bäring på nuet, som när den 72-åriga Catherine får hjälp att söka läckaget i den vattenledning som, ovisst var, lades av hennes bror som stupade i kriget. Avstånd är inte en fråga om meter utan om arbetets innehåll: för den som odlar meloner är femhundra meter långt, för den som driver korna i vall är fem kilometer lappri. Kor är ”som brännerier: för bra mjölk krävs fina beten”. En bok fylld med enkla, naturnära iakttagelser med överraskande djupdimensioner.

Gunder Andersson