ÅSIKT

Han köpte sig jobbet i Sverige

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

ESKIL JANSON om ranchägaren som blev ambassadör

1 av 2 | Foto: Teel Bivins, ranchägare och politiker som blev ambassadör i Sverige sedan han bidragit till Bushs val- kampanj.

USA:s nytillträdde Sverige-ambassadör, Teel Bivins, har bidragit med stora summor pengar till George W Bushs båda valkampanjer som så kallad "pioneer" och "ranger". Han är inte ensam bland stora bidragsgivare om att ha fått en ambassadörspost. Sammanlagt 23 andra ambassadörer i länder som Norge, Frankrike och Mauritius har fått sin post efter att ha bidragit med minst 100 000 dollar till Bushs valkampanj.

I en längre artikel i Washington Post (16 maj) berättas om hur det gått till.

I efterspelet till Watergateskandalen 1974 ändrades lagstiftningen om kampanjbidrag. Målet var att förhindra företag, förmögna privatpersoner och intresseorganisationer att köpa sig förmåner. Det största enskilda bidraget till en presidentvalskampanj fick vara 1 000 dollar. Lagstiftningen gäller fortfarande, men maxbeloppet ökades år 2002 till 2 000 dollar.

1998 samlades några nära vänner till den nuvarande presidentens far, George Bush, i Texas för att komma på ett sätt att kringgå lagstiftningen och på så sätt kunna utnyttja det stora kontaktnät av förmögna personer och företag de hade tillgång till för att stödja sonen George W Bushs valkampanj år 2000.

De bestämde sig för att vädja till tävlingsinstinkten hos de framgångsrika personer det gällde genom att ställa upp höga mål, som, om de uppnåddes, skulle leda till en särskild titel.

Titeln "pioneer", som anspelar på präriens nybyggare, var till salu för 100 000 dollar. Den som ville bli en "ranger" (ordet associerar bland annat till det framgångsrika basebollaget Texas Rangers som George W Bush varit ägare till) fick bidra med 200 000 dollar.

För att gå runt maxbeloppen fick den som ville bli "pioneer" sätta sig och ringa runt till vänner, bekanta eller anställda (mer än hälften av alla "pioneers" är chefer för företag) och be dem att donera 1 000 dollar vardera till George W Bushs valkampanj.

För att kontrollera att pengarna verkligen kom från en viss "pioneer" eller "ranger" gavs var och en av dessa ett fyrsiffrigt identitetsnummer, som angavs vid inbetalningen.

Systemet med "pioneers", "rangers" och numera även "super-rangers" (300 000 dollar) har varit mycket framgångsrikt, och för årets val har hittills 216 000 000 dollar samlats in, enligt konsumentorganisationen Public Citizen. Det är det högsta beloppet någonsin.

Den officiella belöningen för att bli en "pioneer" inskränker sig till rätten att få köpa manschettknappar i silver med Texasstjärnan ingraverad (eller bältesspänne för en ranger) Den verkliga belöningen är dock tillträde till Vita Huset och administrationens innersta kretsar.

Att bli "Pioneer" eller "ranger" har för många visat sig vara en mycket god investering. Lite mer än 40 procent av alla "pioneers" som bidrog till kampanjen år 2000 har enligt Washington Post fått ett arbete eller en befattning av administrationen. Exemplen på lagstiftning som ändrats i linje med intressen hos stora bidragsgivare är talrika.

För Teel Bivins är nog bekantskapen med Stockholm och Sverige en mycket spännande erfarenhet. Han har tillbringat hela sitt tidigare yrkesliv i den lilla staden Amarillo i den norra delen av Texas, där han arbetat med boskap, olja och gas på den ranch han äger tillsammans med sin bror.

Bivins politiska erfarenhet finns enligt USA:s utrikesdepartements hemsida helt på det lokalpolitiska planet i Texas senat. Han har inte haft några uppdrag för U.S. Department of State eller senaten i Washington och har heller ingen känd internationell erfarenhet av annat slag, eller någon koppling till Sverige.

Korruption? Bivins föredrar att tala om valuta för pengarna. I tv-programmet Newsnight på BBC sa han att det är fullkomligt naturligt att man får tillgång till presidenten när man lagt två år av sitt liv och samlat in hundratusentals dollar för att få honom vald.

Eskil Janson