ÅSIKT

Kvinnorna i Karavan

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Tidskriften Karavan, oundgänglig för den som vill ha koll på ”världslitteraturen”, presenterar i senaste numret (4/04) fl era arabiska författare – alla kvinnor – och deras feministiska projekt. Det är intressant att läsa om deras försök att skriva självbiografiskt, i första person, och hur de använder kortprosan eller prosapoesin för att finna ett mer dunkelt, experimentellt och mångtydigt språk för att ”bli tagna på allvar och inte ignoreras” av männen – makten.

Framför allt novellerna av May Telmissani vidhäftar och gör mig orolig – människan som legat på kudden beskrivs genom kudden, täcket eller lakanet.

Det blir åter uppenbart att de stora författarna, de stora intellektuella kommer att stiga fram ur de förtryckta länderna, de gamla kolonierna, för det är här de olika fi losofi erna, religionerna och kulturerna möts – globalisering på riktigt.

Pelle Andersson