ÅSIKT

Kloning eller delning?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

INGA-LISA SANGREGORIO undrar över socialistisk reproduktion

Nu när Athena Farrokhzad och Tova Gerge har ”rett ut begreppen” för oss fåkunniga återstår väl bara att tacka och skrapa med foten. Något litet frågetecken återstår ändå, och det gäller det där med socialismen. ”Eftersom det marknadsekonomiska systemet är helt avhängigt en ständig förnyelse av arbetskraft ordinerar den (kapitalismen) obligatorisk heterosexualitet för alla, för att säkra reproduktionen och därmed hålla produktionen rullande”, påstår AF och TG.

I och för sig har jag inte märkt att marknadsekonomin haft något emot de köpstarka gaygrupperna, men det är naturligtvis riktigt att kapitalismen för sin överlevnad är beroende av att reproduktionen säkras. På nuvarande stadium av mänsklighetens utveckling sker detta i allmänhet genom procedurer som har åtminstone något heterosexuellt inslag.

Min fråga gäller socialismen, till vilken jag hyser en hårt prövad och hittills obesvarad kärlek. Är inte socialismen för sin överlevnad beroende av att reproduktionen säkras? Hur är det i så fall tänkt att detta ska ske om heterosexualiteten nu är så oupplösligt knuten till kapitalismen? Genom kloning?

Stupid! Naturligtvis genom den metod som hittills präglat den socialistiska rörelsens försök att föröka sig. Genom delning.

Inga-Lisa Sangregorio