ÅSIKT

”Vi är inga utsugare”

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

ABF Nordöstra Stor-Stockholm svarar på kritiken om hur Brunnsviks folkhögskola drivs

Foto: Brunnsviks folkhögskola.

REPLIK ABF Nordöstra Stor-Stockholm arbetar med dem som står längst ifrån utbildning och arbete. Vi satsar på dem med stort utbildningsbehov. Vårt beslut att flytta Brunnsviks folkhögskola är ett led i detta. Ändå kritiseras vi hårt.

Aftonbladet Kultur skriver (5 april) att ABF Nordöstra Stor-Stockholm satt i system att ta över skolor med statsbidrag för att göra sig av med internaten och starta verksamhet på nya orter. I artikeln framställs vi som kapitalistiska utsugare.

ABF NÖSS är en arbetarrörelseorganisation som jobbar med arbetslösa, med dem som behöver byta yrke, som inte har fullständigt gymnasium, sjukskrivna med flera. Dessa kommer inte till en internatfolkhögskola och därför måste vi komma till dem. För att kunna genomföra viktiga utbildningsinsatser har vi flyttat ett par av våra skolor. Det gäller bland annat Brunnsviks folkhögskola från Ludvika till Borlänge.

Våra utbildningar utvecklas i samråd med kommuner, regioner, fack och arbetsgivare. Vi kartlägger bristyrken och ger människor en möjlighet genom yrkesutbildningar. Detta kritiserar Aftonbladet, eftersom det inte är ”klassisk folkbildning som handlar om att ge deltagarna en möjlighet att utvecklas till aktiva samhällsmedborgare som kan bidra till ett demokratiskt samhällsbygge. ”

För oss är det ingen motsättning. Enligt riksdagen är yrkesutbildning ett av folkhögskolans viktigaste uppdrag. Våra utbildningar präglas av att deltagarnas egna erfarenheter tas till vara. Vi lägger stor vikt vid deras motivation och erfarenheter av skolan och vid praktisk samhällskunskap så att de får verktyg att påverka skolan, jobbet och samhället. Vi arbetar med självbildning där individen står i centrum, samtidigt som vi gör en samhällsinsats.

Förra året var 153 000 ungdomar arbetslösa. Det finns ytterligare 100 000 ungdomar som varken är registrerade hos Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Andelen som inte klarar gymnasiet ökar samtidigt som behovet av välutbildad arbetskraft ökar. ABF NÖSS ser allvarligt på att den moderatledda regeringen begränsar möjligheten för människor att skola om sig när som helst i livet. Därför arbetar vi med att ge människor den möjligheten.

Aftonbladets artikel är full av lösa påståenden och insinuationer. Vi vill kommentera några:

ABF-förbundet gjorde en intern revision av ABF NÖSS efter flera artiklar som ifrågasatte vår ekonomi. Förbundet har inget att anmärka på vår verksamhet.

De flesta av ABF NÖSS:s skolor och bolag går med överskott som kommer att användas till att utveckla utbildningen.

Ingen i skolledningen har sagt ”skicka ett litet sms när du är framme på psyk” eller att ”en demokratisk skola skulle gå i konkurs” som Aftonbladet påstår.

Brunnsviks folkhögskola har deponerat hyran för november och december förra året hos länsstyrelsen eftersom LO:s förvaltningsbolag inte betalt fakturor till folkhögskolan. För att få ut pengarna måste förvaltningsbolaget enligt lagen stämma folkhögskolan i tingsrätten.

ABF Nordöstra Stor-Stockholm är inte kapitalister som suger i sig pengar. Vi är en organisation som driver samhällsutvecklingen framåt och ger människor fler möjligheter i livet.

Gunnar Sahlin

Ordförande ABF Nordöstra Stor Stockholm

Lars Starkerud

Ordförande Brunnsviks folkhögskola