Kulturell självmedicinering

Musiken talar till hela nervsystemet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.


Statens Kulturråd har fått i uppdrag att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa. Senast 20 augusti i år ska en redovisning lämnas till Regeringskansliet.

Nå. Blir vi friskare av konst och kultur?

Tyvärr gav seminariet ”Vad har kulturen för betydelse för människors hälsa” i tankesmedjan Humtanks tält inte några svar, eftersom det var inställt på grund av sjukdom.

Under tiden har jag ett eget exempel som bevis för läkemedlet MUSIK. En vårdag 2012 hugger plötsligt något tag i min rygg. Den omedelbara känslan är egentligen obeskrivbar, som om någon slår av huvudströmbrytaren i min kropp. Det sista jag minns är två inrusande ambulansförare. Nålstick. Morfin. Ett svepande blåsljus.


Min kroppspulsåder har spruckit hela vägen uppifrån och ner. Diagnos: Akut aortadissektion. Idag går jag på aggressiv medicinering. Men som utövande musiker är jag samtidigt väl medveten om en annan, alternativ behandlingsmetod: musik. Musik talar till hela nervsystemet. Musik ger dopaminimpulser. Vi har haft den i vårt omlopp i över 50 000 år.

I dag pekar flera studier i samma riktning, att kulturella aktiviteter alstrar biologiska processer. Men med tanke på ständiga besparingskrav inom vården är det fortfarande en avlägsen vision där läkare ordinerar konst och kultur i stället för blodtryckmediciner.

Vi bör alltså inte ge upp idén om ett kulturhumant samhälle.

Publisert:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.