ÅSIKT

Cynisk politik av bomben

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Att riva upp FRA-lagen -
en pinsam helomvändning

Morgan Johansson.

Norges justitieminister Knut Storberget har tagit tillfället i akt och använder bombsprängningen i Stockholm som argument i den norska debatten om EU:s datalagringsdirektiv.

Med en dammsugning av all telekommunikation hade det som hände i Stockholm aldrig hänt, menar han.

I Sverige har socialdemokraterna gått ett steg längre. De har inte nöjt sig med en cynisk exploatering av en extraordinär händelse. Från att i valrörelsen pläderat för att riva upp FRA-lagen har de gjort en pinsam helomvändning. ”Gärna integritet, men först – rejält utbyggd kontroll”, tycks vara devisen.

Och detta utan minsta belägg för att generell befolkningskontroll som FRA-lagen och EU:s datalagringdirektiv står för, skulle vara effektiv mot den typ av tragiska händelser som inträffade i Stockholms city.

Det finns uppenbarligen ett starkt behov av att visa på handlingskraft, i synnerhet för politiker med vikande opinionssiffror. Problemet är sådana händelsestyrda åtgärders dystra förlängning.

När de väl hamnat i rättssystemet blir de kvar och tillämpningen expanderar mot allt lindrigare beteenden. De historiska exemplen är många. Det finns anledning att påminna om EU:s planerade databas över politiska aktivister. Där ska information samlas om personer som befaras vara i farozonen för att radikaliseras. Det kan gälla uppgifter om relationer till släktingar och vänner; om man hört något kommentera användandet av våld eller kommit med ”andra yttranden, huvudsakligen av politisk natur”.

Precis den typ av uppgifter som kommer att lagras i och med FRA-lagen och EU:s datalagringsdirektiv. I dag får inte innehållet i meddelandena användas utan endast vem som kommunicerat med vem samt när och var. Men när väl den nya databasen är igång, kommer det sannolikt inte dröja länge innan framstötar görs för att även använda innehållet.

Välkommen till en ny skön värld, Morgan Johansson.

Janne Flyghed

Professor kriminologi Stockholms Universitet