ÅSIKT

Stofil vädrar morgonluft

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Teckning: JOAKIM LINDENGREN
KULTUR

■ ■Inför en häpen befolkning snodde regeringen Bildt i början av 1990-talet Bamse som logga för en högerpolitik som hade mer gemensamt med Krösus Sork än med nallen som trodde på solidaritet och rättvisa.

Det är ännu oklart vilken seriefigur Fredrik Reinfeldt tänker bestjäla oss på, men valet torde falla naturligt på Kapten Stofil - "världens främste bakåtsträvare". Den korrekt brunklädde mannen som leder organisationen Vänner av Ordning har mycket gemensamt med högeralliansen och Nya moderaterna, som naturligtvis inte är särskilt nya när allt kommer kring. Eller som Kapten Stofil brukar säga: "Gammalt bröd rostar inte." Hut går hem och hårdare tag mot omoralen och dem som inte sköter sig och sitt, se där den gemensamma klangbottnen. Och jo, likt på sin tid Bamseslipsen som hängdes runt Bill Clintons hals, finns det kravatter med Kapten Stofil att ta med på statsbesök till själsfränderna i Vita huset.

■ ■Kapten Stofils missnöje med den förra regeringen är allom bekant; när han nyligen ånyo drabbades av en av samhällets alla avarter krävde han med emfas Per Albins avgång. För övrigt är det mycket som tyder på att Kapten Stofil redan är enrollerad i högerpartiet. Under valrörelsen fastslog Reinfeldt att arbetslösheten omfattar 1,5 miljoner människor. Som valets segerherre sa han att det behövs 300 000 nya jobb för full sysselsättning. Den enda rimliga förklaringen till att arbetslösheten minskade med 80 procent över en natt är att Kapten Stofil med sina gammelmansnävar farit som en projektil genom statistiken.

Under valnatten insåg halva valmanskåren att den närmaste framtiden blir fasaväckande, men medlemmarna i Stofilsällskapet rullar ammunition av sitt lommamög och ser för en gångs skull tiden an: "Ja, vi mörkermän hälsar hösten välkommen."

Åsa Linderborg