ÅSIKT

Som det faktiskt var. Och är.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Pressoperatris. SKF, Göteborg. En av jean Hermansons bilder som vållade debatt när den publicerades på 1970-talet.
KULTUR

Vad är det här för bild egentligen? Den manliga blicken förlöjligad, fångad i flykten? Eller något ur bokförlaget Vertigos erotiska utgivning?

Nej, ett exempel på arbetsförhållandena inom den svenska järn- och stålindustrin, under årtiondet då ABBA vann schlagerfestivalen och regnet skvalade och skvalade över Björn Borg i Franska öppna.

Bilden på kvinnan, pressoperatris på SKF i Göteborg, ingår i utställningen Jean Hermanson – fotograf och filmare på Tekniska museet, med fotografier som vållade stor debatt när de först publicerades i början på 70-talet, bland annat i boken Dom svarta – en bok om gjuteriarbetare, med text av Folke Isaksson. Så här eftersatt var verkligen arbetsmiljön nere på verkstadsgolvet, och det hade inte många förstått.

Naturligtvis har dessa bilder förlorat mycket av sin forna politiska sprängkraft. Den industriepok som skildras har (åtminstone i Sverige) blivit historia och utställningen fogar sig nästan alltför väl till de övriga objekten på Tekniska museet. Man ser inte motivet eller temat för bara hävstänger, ångturbiner och lutande plan.

Detta inte sagt för att avfärda Jean Hermansons porträtt av gjutare, pressoperatörer och andra industriarbetare. Det är enastående fotografier, helvetiska och vackra på samma gång. Men nog hade utställningen vunnit på att visas i en mer neutral miljö.

Man hade nästan önskat Hermanson en egen avdelning på Galleri 3, där Sune Jonsson, känd för sina fotoböcker om norrländska småbrukare, ställs ut tillsammans med sin föregångare och idol, amerikanen Walker Evans Cartier-Bressons ”avgörande ögonblick”, motivet fångat mitt i steget, är långt borta. Snarare kan man kanske tala om ett koncentrat av tid, om bilden som resultatet av ett samtal eller en stunds samvaro.

På Galleri 3 ger stilen en intressant effekt, eftersom Evans och Jonssons bilder har hängts på var sin motstående vägg, så att de bägge bildvärldarnas invånare kommit att betrakta eller spegla varandra. Bomullsarbetare från den amerikanska Södern på 30-talet blickar in i ett norrländskt bondehem på 60-talet och tvärtom.

Människorna i dessa särpräglade världar förefaller så lika, både till ansiktsuttryck och sådant som viljan att pynta omkring sig. De tycks nästan viktlösa, kanske beroende på att de ingår i ett sammanhang på väg att utplånas. Snart kommer Pearl Harbor, snart ska den svenska småbrukaren vara bortrationaliserad.

Mellan väggarna rör sig utställningsbesökaren, fast i sin samtid men en smula rörd över dessa bildbevis för det mänskligt universella.

Foto

Petter Lindgren