ÅSIKT

Solidaritet bortom allmosorna

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Kerstin Stjärne om insikten efter de senaste veckorna

■ ■ Att fred och miljö hör ihop markerades av fredspriset till Wangari Maathai. Träd vill fred.

Att säkerhetspolitik och miljö hör ihop markerades av Pentagonrapporten förra året, som slog fast att om plötslig klimatförändring hotar basresurser som mat, vatten och olja, då hotas USA:s - och världens - säkerhet.

■ ■ State of the World 2005, som utges av Worldwatch Institute i Washington, har global säkerhet som tema. Och då handlar det inte om att jaga terrorister utan om de djupare orsakerna till den ökande sårbarheten i världen: miljön. Överlevnad, basresurser, i botten just mat och vatten, livsmöjligheter - i en värld av fattigdom, miljökollapser, vapenspridning, epidemier, klimathot.

En enorm strukturomvandling sveper över världens landsbygd, när agrobusiness och bolagspatent tar över. Djurfabriker sprids lavinartat över planeten. Miljön är stressad som aldrig förr.

■ ■ Men det är klimatförändringen som alltmer framtonar som reellt hot mot matförsörjningen i världen. Med ommöblering av grödor och en helt ny vattensituation.

Slås bevattnat jordbruk ut i nyckelregioner och regnberoende i andra, som vissa forskarscenarier förutspår, hotas helt enkelt vår existens på den här planeten.

Alltmedan Bushregimen effektivt saboterar varje försök till internationella lösningar, senast i Buenos Aires, där USA underminerade förhandlingar om Kyotouppföljningen som man inte ens är del av.

Det som är bra för Exxon Mobil kan vara katastrofalt för planeten.

Vad en sårbar värld nu behöver är inte vapen utan solidaritet och samarbete, en mobilisering av det civila samhället, menar Worldwatch.

Frågan är hur.

Har inte de senaste veckorna trots allt slagit upp ett fönster mot nya insikter: vi bor på samma planet, vi vill vara solidariska. Bortom allmosorna.

Kerstin Stjärne