Publicerad:
Uppdaterad:

mindre känt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Henrik Samuel Nyberg (1889–1974), en av De aderton, Uppsalaprofessor i semitiska språk dock mera vittberömd för sina forskningar i iranistik, bland annat om Zarathustra, uppgav själv att det var läsningen av Sven Hedins resor som gjorde denne prästson från Söderbärke i Dalarna besatt av orientalistiken. För att försörja sig blev han specialist på bibelhebreiska och arabiska.

Mindre känt är att han veterligen var den sista personen som tilläts lämna in handskrivna manus till Almqvist & Wiksell tryckeri, dels för att hans piktur var så tydlig, dels för att det saknades typer – fonter skulle vi säga i dag – till det föga utforskade medelpersiska språk som blev hans ögonsten.

Förordet till hans livsverk A manual of pahlavi: part 2 daterade han förmiddagen den 9 februari 1974 – samma dag som han dog.

Carl Fredrik Gildea

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Publicerad: