ÅSIKT

Öppet andligt

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Den andliga tidskriften Von Oben kom med sitt första nummer förra året och fick genast 2 000 prenumeranter, kanske för sitt öppna och okonventionella sätt att tala om andliga frågor. Nya numret 1/2003 trycks därför i hoppfulla 10 000 ex och innehåller bland annat en intervju med Jonas Gardell om hans populärvetenskapliga Om Gud, som kommer i mars, en skärskådning av gudsbilderna i Gamla testa-mentet! Och Tomas Andersson Wij möter poeten och själavårdaren Margareta Melin, som översatt den ungerska Samtal med änglar, en "kanaliserande text" både lik och olik Neale Donald Walschs "direktkommunicerande" storsäljare Samtal med Gud. Ska man tro på den inre rösten? Hur vet man att det är Gud?

Von Oben ges ut av Brommadialogen och är gratis. Prenumerera genom mail till [email protected]

Pia Bergström