ÅSIKT

SKILSMÄSSA BETYDER UTVISNING

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Susan Nathan om rasistisk lagstiftning i Israel

■ ■Det senaste exemplet på rasistisk lagstiftning här i Israel handlar om ett avsiktligt åsidosättande av tidigare lagar, och det kommer att resultera i utvisning av icke-judiska efterlevande till judar som gått bort.

Detta att vårt land nu är indraget i rasande diskussioner om utvisningen av ”orena” släktingar spär bara på den upprördhet som så många känner över den israeliska politiken mer generellt. Men vi bör naturligtvis inte bli förvånade – de splittrar ju palestinska familjer som vore de boskap, så varför inte släktingar till avlidna judar?

Om en familj där den ena partnern inte är judisk bestämmer sig för att bosätta sig i Israel med hänvisning till lagen om rätten till återvändande, då säljer de sitt hem, lämnar sina arbeten, tar farväl av sina vänner, och båda åtnjuter då samma rättigheter som andra immigranter, först och främst bland dessa rätten till medborgarskap.

■ ■ Nu har emellertid inrikesministeriet beslutat att förvränga denna princip och göra åtskillnad mellan de båda. Den judiska partnern, vars mor är judisk, tillerkänns medborgarskap. Den andra måste genomgå utdragna byråkratiska procedurer innan han eller hon ges medborgarskap, vilket ibland kan dröja mer än fem år efter det att de bosatt sig i Israel.

■ ■Men livet är konstigt och fullt av vindlingar och ibland dör den judiska partnern innan hans eller hennes livskamrat hunnit få sitt medborgarskap och de rättigheter som följer med det från inrikesministeriet. Det är i dessa situationer som myndigheterna vill skynda sig att ”utvisa” den icke-judiska partnern. Utvisa dem vart? Ska vi tvångsförflytta dem allihop, som vi gör med palestinier? Exakt samma regel gäller exempelvis för hustrun till en judisk man som misshandlar henne efter flytten till Israel så att hon tvingas lämna honom. Har du skilt dig? Det var tråkigt, men det spelar ingen roll, för hon kommer att utvisas från Israel även om hon har ett litet barn tillsammans med sin judiske exmake, ett barn som behöver henne som mamma. Det finns inget utrymme för den sortens sentimentalitet.

■ ■ Vi måste fråga oss hur dessa byråkrater, dessa ”kloka personer”, har kunnat ta sig rätten att avsiktligt bryta mot den civila lag som tillerkänner den icke-judiska partnern lika rättigheter. Hur kan vi tillåta att detta sker? Det är hög tid för den israeliska allmänheten att vakna upp och reflektera över historiens lärdomar.

Susan Nathan