ÅSIKT

Ett galleri av bräckliga människor

KULTUR

Roman

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Christian Braw

VID TIDENS HJÄRTA

Hägglunds förlag

Christian Braw gav i slutet av sjuttiotalet ut några romaner under pseudonymen F J Nordstedt, och såvitt jag minns dem var de lika otidsenliga som välskrivna. Nu återkommer Braw med en ren samtidsroman men ändå lika otidsenlig. I tidens hjärta är nämligen något så ovanligt som en roman om moral. Braw prövar att utfors-ka innebörden av begreppet godhet, ställa frågor om hur man ska ta vara på sin nästa och försöker till och med gestalta ett så inom litteraturen extremt sällsynt problem som vad gott ledarskap kan tänkas innebära.

Huvudpersonen Jakob Sandman har studerat teologi men blivit utfryst av de mäktige inom kyrkan på grund av avvikande åsikter i vissa trosfrågor. Nu kör han taxi i Eksjö och utbildar sig samtidigt till officer. Jakob är en djup och ärlig själ, som strävar efter att vara god, och som mentor på regementet har han en sällsynt klok och livserfaren kapten. Parallellerna till Dostojevskij och Bröderna Karamazov är uppenbara. Jakob är en Aljosja och den gode kaptenen munken Sosima. Jakob har dessutom en ung hustru med klart helgonlika drag. Runt dessa goda gestalter ställer Braw upp ett rikt galleri av vanliga bräckliga människor.

Att Braw i det civila är präst till professionen går inte att ta miste på, inte bara för att han gärna knyter samman moral med trosproblem men också för att det finns drag av predikan, exempelsamling och helgonlegend över romanen. Det låter kanske elakartat och ger inte romanen någon större konstnärlig tyngd, men Braws sätt att ställa upp och gestalta moraliska dilemman och konflikter är intelligent och också utmanande - särskilt den militärpedagogiska kontexten. Som läsare hamnar man ofta i tyst debatt med författaren, överraskas och tvingas till ställningstaganden - mycket goda egenskaper hos en romantext.

Det finns en förrädisk antifeministisk kvinnosyn i botten av romanen, och de många bifigurerna har starkare liv än den i sitt hjärtas renhet alltför bleke officersaspiranten, men Braw har försökt skapa en idéroman runt livets största och svåraste frågor, och även om jag tidvis läser den under protest, gör jag det hela tiden med stor respekt.

Lennart Bromander