Krigskorrespondent

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Krigskorrespondent, -en, -er – en sorts journalist som bevakar ett krig.

Tidigare förekom det inte sällan att krigskorrespondenter sökte sig till själva stridslinjen i en väpnad

konflikt. Detta innebar att journalisten riskerade sitt liv och – framför allt – att hans arbetsgivare tvingades betala höga försäkringspremier.

Vidare kunde det vid enstaka tillfällen förekomma att korrespondenten uttryckte tvivel på krigföringens motiv och effektivitet och rapporterade om händelser som militären gärna undvikit att närmare diskutera. Detta blev ett problem för Förenta Staternas krigsmakt under Vietnamkriget.

Systemet med ”inbäddade” journalister, där militären tar hand om korrespondenten och låter honom följa en noga utvald enhet, förfinades därför under Irakkriget och ledde till en bevakning som sysslade med egna

krigiska framgångar i stället för civila förluster.

Under Israels krig i Gaza

i januari 2009 hade detta utvecklats ytterligare: Israel släppte inte in några civila journalister överhuvudtaget, varför de utsända korrespondenterna fick nöja sig med att intervjua israeliska medborgare som var rädda för raketer från Hamas.

Annars rapporterar fast anställda korrespondenter företrädesvis från städer i grannländer, belägna på

betryggande avstånd från krigsskådeplatsen. Därifrån kan korrespondenten återge rykten, intervjua engelsktalande personer på gatan samt demonstrera för svenska tv-tittare hur man tar av och på en gasmask.

Carsten Palmær