ÅSIKT

Det handlar om vår överlevnad

Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén om momsen på digitala medier

Foto: Ola Axman
Sofia Olsson Olsén, publisher på Aftonbladet.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

MEDIER. Det kan låta dramatiskt, men det är icke desto mindre sant.

För det handlar om vår demokrati och det handlar om vår överlevnad.

Du köper och läser en intressant artikel i vår tryckta tidning och betalar 6 procent i moms. Om du i stället är Plus-kund och väljer att köpa och ta del av samma artikel online så är momsen plötsligt 25 procent.

Det här är naturligtvis helt obegripligt för alla svenska mediehus.

Därför gläder det mig mycket när ­Magdalena Andersson, finansminister (S) och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP) äntligen blir tydliga. Att regeringen aktivt nu ska verka för att EU snarast gör det möjligt att införa den lägre momssatsen för oss mediehus med tidningssajter.

Om en läsare väljer att köpa våra artiklar digitalt – Aftonbladet har till exempel över en kvarts miljon Plus-kunder – så bygger det vår digitala affär i en strukturomvandling som försätter oss alla under stor press. Med en sänkt moms för det ­digitala köpet kan vi producera en ännu bättre och starkare journalistik.

Det här är avgörande i en framtid där pappersläsningen snabbt minskar.

Omkring 1 000 journalister har under de tre senaste åren fått lämna yrket, visar en sammanställning som tidningen ­Journalisten gjort.

Ju fler som tvingas lämna journalist­yrket, ju färre tidningar vi blir, desto större blir hotet mot vår demokrati. Att göra det möjligt för den oberoende journalistiken att överleva i en onlinevärld är av stor­ ­betydelse för att inte högerextrema opinionssajter som grundar sig i hat, egna ­påhittade sanningar och fejknyheter ska ta en farlig plats.

”Alla ska kunna ha tillgång till en allsidig nyhetsförmedling så att var och en, oavsett var i landet man bor, kan bilda sig en uppfattning om samhället utifrån fakta och kunskap”, skriver ministrarnaDN debatt och det känns mycket hoppingivande.

Fria medier är en grundpelare för vår ­demokrati.

För att bevara vårt oberoende måste vi alla få en betydligt bättre digital affär.

Med sänkt moms får vi det.

Och det är mycket bråttom.