ÅSIKT

Hur länge ska det få fortsätta?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Susan Nathan är lärare i engelska och arbetar med olika projekt för att skapa samarbeten mellan judar och israelaraber.
KULTUR

■ ■Det kan inte nog understrykas, om det så görs med tusentals skrivna ord eller på dyra internationella konferenser, att en brutal form av etnisk rensning pågår för fullt i Israel. Låt oss bortse från Palestina för ett ögonblick och koncentrera oss på Israel.

Hur kan det komma sig att ett land som tillhör västvärlden kan komma undan med en så flagrant form av brutalitet och diskriminering? Israels transportminister Meir Shetreet, en sionistisk propagandist av hätskaste slag, intervjuades häromveckan i en BBC-dokumentär om de fortsatta husrivningarna, den totala ödeläggelsen av beduinernas liv i Negevöknen och förstörelsen av palestiniernas liv i östra Jerusalem till följd av det vansinniga murbygget. Han praktiskt taget skrek in i kameran: ”De fanns inte här förut. Detta land var tomt innan vi kom hit, så var kommer de ifrån?” Han behöver uppenbarligen en lektion i regional historia.

■ ■Kan vi, israeler och tänkande människor runtom i världen, verkligen tillåta att detta bara fortsätter? Häromdagen upptäckte till exempel 60 000 invånare i östra Jerusalem med israeliska identitetshandlingar plötsligt att de, och deras växande berg av sopor, befann sig på fel sida om gränsen. Vad gör vi åt saken, förutom att bekymrat skaka på huvudet på våra konferenser?

Den israeliska försvarsmakten har gett order om expropriering av mer än en kvadratkilometer mark från fyra byar på Västbanken belägna mellan östra Jerusalem och Ma’ale Adumin. Denna mark ska användas för byggandet av en väg enbart för palestinier och 3 500 nya hus åt judiska invånare. I framtiden kommer detta projekt att leda till, vilket alla turister bör notera, att östra Jerusalem skärs av från Västbanken helt och hållet.

Denna massförflyttning av invånare påminner starkt om tvångsutrymningen av District Six i Kapstaden. I likhet med de palestinska kvarteren i östra Jerusalem hade detta område en levande och varm atmosfär, trots den fruktansvärda fattigdomen och de stränga passlagarna.

■ ■Det råder nu inget tvivel om att Israels sätt att behandla palestinierna under de senaste decennierna – det totala upphävandet av palestiniernas rättigheter, det ständiga hotet om förflyttning, de faktiska dolda fördrivningarna och det sätt på vilket palestinska medborgare behandlas som främlingar i sitt eget land – visar hela världen att Israel inte bryr sig om internationella rättsregler.

■ ■Detta är en utveckling som Israel och landets ministrar har valt att bortse från. Man koncentrerar sig på kortsiktiga politiska argument som i själva verket inte har något med landets överlevnad att göra, vilket påstås vara det egentliga målet. Det som vi alla borde fokusera på är emellertid det faktum att den stund snart är här då vi inte längre kommer att bedömas enligt särskilda, frikostiga regler av västvärlden, och vad kommer då att hända? Följden blir att västvärlden inte längre kommer att engagera sig för Israels existens och att vi kommer att betraktas som bara ännu ett problematiskt, instabilt Mellanösternland.

Susan Nathan