Adaktusson: ”Det är ett karaktärsmord”

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Lars Adaktusson svarar Dan Josefsson i journalistgrälet: ”Grovt kränkande uppgifter”

Dan Josefsson sprider grovt kränkande uppgifter, skriver EU-kandidaten och före detta journalisten Lars Adaktusson (KD)

Dan Josefsson och jag har aldrig jobbat ihop, aldrig suttit ned tillsammans, aldrig i någon djupare mening diskuterat journalistik.

I spalterna och i olika debattsammanhang har det dock framgått att han starkt ogillar de värderingar som varit vägledande för mig under mina 30 år i journalistiken. Det är helt i sin ordning; om man som jag kritiserat delar av den egna yrkeskåren är det naturligt att de som känner sig träffade slår tillbaka.

Det som gör mig konfunderad när jag läser artikeln om mig och Kristdemokraternas valkampanj (Aftonbladet 22 maj) är således inte de hårda omdömena om mig som person, utan det undermåliga underlag på vilka omdömena bygger. Den bristande faktakoll som jag anklagas för blir det som får Josefssons text att dräneras på trovärdighet.

Tvärtemot vad som påstås har jag aldrig hävdat att Dawit Isaak är död, tvärtemot vad som påstås har jag aldrig kallat Hannes Råstam för lögnare, tvärtemot vad som påstås har ansvarsutkrävande alltid varit utgångspunkten i de sammanhang där jag intervjuat beslutsfattare.

En av mina främsta invändningar mot den grävande journalistiken är den självpåtagna uppgiften att döma människor; Josefssons artikel är en illustration på just detta. I det karaktärsmord som han nu utför antyds att jag lider av homofobi, det är en allvarlig anklagelse. Än mer allvarligt blir det när Josefsson som enda stöd för sitt påstående hänvisar till en tolv år gammal artikel där en reporter skriver att han ”hör röster i tv-huset” om att jag är homokritisk.

Att på grundval av lösa rykten sprida grovt kränkande uppgifter strider mot mediebranschens yrkesetiska riktlinjer, i vissa fall kan det också vara brottsligt. Att sprida uppgifter enbart i syfte att skapa missaktning av en person kallas för förtal.

Lars Adaktusson

Publicerad: