ÅSIKT

När Sverige skickade judar i döden

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Annika Thor har studerat arkiven och hittar en upprörande parallell till baltutlämningen

Foto: Annika Thor.

Annika Thors andra vuxenroman Om inte nu så när börjar i Stockholm året före andra världskriget och vi möter en rad människor som på olika vis drabbas av de nervösa, närmast paranoida stämningar som fanns. Tysklandsanpassning, misstänksamhet mot främlingar och en ibland öppen anti-semitism.

Den nyinrättade Utlänningsbyrån, underställd Socialstyrelsen, sorterar agnarna från vetet bland asylsökande och anhöriginvandring. Byråchefen Stig Holmberg känner allt större olust inför uppdrag som åläggs honom. Runt honom finns ämbetsmän som smidigt anpassar sig – en av dem föreslår den famösa åtgärden att judars pass ska stämplas med ett rött J. I kulissen kretsar byråinspektören Claesson, tidigare polis, öppet antisemitisk (förebilden skulle i krigets slutskede dömas för spioneri för nazi-Tysklands räkning).

På byrån jobbar Ingrid Widegren som kommer att förälska sig i den kosmopolitiske juden Arnold Cohen, en journalist som gör reportage för olika utländska tidningar. En annan rotlös man i förskingringen är byggnadssnickaren Paul Winckelmann, som i Sverige inte får utöva sitt yrke utan nöja sig med enklare handräckningstjänster. Han inleder en kärlekshistoria med den landsflyktiga judinnan Ilse Neuberg, välutbildad sekreterare som kämpar för att få hit sina nära och kära.

Annika Thor bygger sin roman på omfattande arkivstudier, och det är ingen vacker bild som ges av Sverige vid denna tid. Mycket har sopats bort i tidens glömska – hur många minns båten med judiska flyktingar som skickades tillbaka till Lettland 1 september 1939 och försvann i någon massgrav?

En upprörande parallell till Baltutlämningen.

Det begynnande kriget betyder chockartade omställningar för alla i romanen. Arnold och Paul hamnar båda i det beryktade interneringslägret i Smedsbo i södra Dalarna.

Det är en långa stycken mycket upprörande bok som Annika Thor skrivit, ändå håller den inte riktigt ihop som roman. Hon har grävt sig djupt ned i arkiven, med de risker det innebär att överbetona det rent arkivariska på personernas bekostnad. Detta sker när Arnold och Paul kommer till Smedsbo, tyngdpunkten förskjuts och lägerskildringen plus maktkampen inom byråkratin suger åt sig allt luft.

Med sin lite distanserade stil känns boken mer som en förvuxen storyline till en film än en fullvärdig, episk roman.

Ändå är det bra att dessa saker sägs. Och att ämnet har bäring på nutiden är bara alltför uppenbart.

En nödvändig historia.

Gunder Andersson