Liten katekes för de ännu vanmäktiga

Av: Göran Greider

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Del 6: Religion

Göran Greider om den borgerliga lögnapparaten - 115 år efter Strindbergs ”Liten katekes för underklassen”.

Hur kom det sig att religionerna en gång fick ett sådant grepp om majoriteten?

Svar: Hemligheten bakom alla de stora religionerna var att de utlovade sina anhängare socialism – men i livet efter detta. Varje paradis var klass- och (för dem som tänkte fördomsfritt) genuslöst. Därför finner man att de heliga skrifterna ofta följt de upproriska. Till en viss punkt.

I dag betyder väl inte religionen någonting?

Svar: Enbart för det militärindustriella komplexet som behöver islam när kalla kriget är slut, samt för högerextremismen.

Är högerextremismen religiös?

Svar: Ja, se på Breivik.

Vad heter den religion som nuförtiden används för att förtrycka den stora majoriteten?

Svar: Den består av en treenighet: Marknad, kapitalism, konsumism. Tre tempel finns där riterna utövas: Börsen, varuhuset samt den borgerliga ledarsidan.

Vilken roll spelar reklamen?

Svar: Den är vigvattnet, psalmen och samtidigt kollekten – vi måste nämligen betala ett tionde för varorna till och med innan vi köpt dem.

Vilket är det viktigaste budordet i den kapitalistiska religionen?

Svar: Evig tillväxt, oavsett konsekvenser.

Vad är det som allra mest gynnar tillväxten?

Svar: Krig långt borta. Vapen är den ultimata varan i kapitalismen. Staten är en säker och köpstark kund och missiler kan spränga byggnader så att nya måste byggas. Varan går ofta bara att använda en gång och sedan måste en ny inköpas. De årliga Nobelprisen utgör en naturlig hyllning av dynamit och kapitalackumulation.

Vad med människorna som kommer till skada?

Svar: De befrämjar läkemedelsindustrins tillväxt, samt den privata vårdsektorns. Carema vill ha krig.

Vilka fler budord finns?

Svar: Framför allt arbetslinjen. Arbetslinjen betyder att den som arbetar blir fri. Det står i eldskrift över ingången till vårt samhälle.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.