ÅSIKT

Stör under vatten

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Bron över floden Kwai - får fisken att fly?
KULTUR

Många typer av ljudstörningar påverkar undervattensmiljön. Mätningar av ljud från järnvägsbroar visar att ljudtrycket ligger nära smärtgränsen (120-130 dB ) i jobbiga mellanregister som vi påverkas negativt av. Och i ännu högre decibel (150 dB) mätt cirka 100 meter från lastfartyg. Sommaren 2003 gjordes omfattande mätningar i den svenska skärgården och akustikfirman som gjorde mätningarna kunde snabbt konstatera att graden av ljudförorening berodde på båttyp och storlek.

Skillnaden mellan vindkraftens ljud och ljud från broar och båtar är att ljudnivån från vindkraftverk är konstant under långa perioder. Fisk har visat tendenser att undvika områden med växlande ljudstörningar från järnvägsbroar. Vi människor tycks inte bry oss. Vi tror att ljudet inte finns bara för att det är osynligt.

Mikael Strömberg