ÅSIKT

Välkommet tyskt beslut

Åsa Linderborg om att nazistpartiet NPD inte förbjuds

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe har beslutat att inte förbjuda det nazistiska partiet NPD. Det finns både principiella och praktiska skäl att välkomna det kontroversiella utslaget.

Ett parti som förbjuds ombildar sig enkelt, och så måste man gå igenom samma process igen. Gråzonen för vad som är lagligt och inte lagligt är alltid så bred att man kan lägga sig precis inom ramen för det tillåtna.
Ett kriminaliserat parti kan dessutom gå under jorden och får större legitimitet än det redan gett sig själv att använda kriminella metoder.

Kriminella handlingar går för övrigt redan att lagföra, men idéer kan man inte förbjuda. Föreningsfriheten, att fritt få bilda partier, är en grundläggande del av demokratin.
Författningsdomstolens beslut ska inte ses som ett tidens tecken, att man ger vika för högerextremismen. Det kan lika gärna tolkas som att man går emot en annan trend – att förbjuda och plocka bort allt man tycker är dåligt.

En bokhandlare slutar sälja böcker för att en författare har sagt något dumt i Tjeckien. En privat näringsidkare får naturligtvis göra som hen vill, men staten måste ha en hållning som tar ansvar för demokratin.

Om man förbjuder nazistiska partier behöver man inte längre argumentera mot deras samhälls- och människosyn. Det är en bekväm väg, men knappast vinnande. Att tillåta nassarna att organisera sig är inte att normalisera dem. Normalisering är att visa förståelse för deras idéer och ge dem inflytande. Om så sker, är ansvaret knappast författningsdomstolens.