Missvisande att kalla SD fascister

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

- det är skillnad på lågskor och stövlar

Sverigedemokraterna är fascister - fast bara om man menar något annat än det vi brukar mena med fascister. Det är innebörden när Henrik Arnstad i en artikel på dessa sidor (Aftonbladet 9 okt) angriper min ovilja att använda ordet om Sverigedemokraterna (Aftonbladet 4 okt).

Med referenser till en rad forskare på området gör Arnstad i själva verket precis det jag efterlyst: han lägger ett antal förbehåll som gör det tydligt att han med SD-fascism menar något betydligt mer urvattnat än Francos och Mussolinis rötter.

Han håller, såklart, med mig om att ledarkulten, de paramilitära grupperna och viljan att störta demokratin i gruset skiljer SD från den gamla fascismen. Och han lägger dessutom till att de koroporativa idéerna saknas. Kvar blir bara längtan till det förlorade paradiset och hatet mot de främlingar som förstört det.


Att använda fascism i denna mer begränsade, preciserade, mening kan man förstås göra, även om det nog lämpar sig bättre på just en kultursida eller i ett seminarium än som slagord på gatorna. Det senare är vad Sam Carlshamre och Daniel Strand föreslagit (Aftonbladet 30 sept).

Men samtidigt glider Arnstad själv iväg och använder både neo-fascister och nationalpopulister för att beskriva SD. Jag förstår det som att fascismbegreppet trots allt skaver, ändå inte riktigt passar.

"Stöveltrampet återfinns i vårt parlament, om än ifört lågskor" skriver Arnstad. Där finns nyckeln till våra meningsskiljaktigheter. Jag anser att stövlar är något annat och mycket värre än lågskor. Arnstad nöjer sig med att båda är skodon.

Om man för ett ögonblick lämnar den teoretiska begreppsfäktningen och ser till den politiska innebörden i att använda fascismbegreppet, så inser man hur viktig skillnaden mellan lågskor och stövlar är. En lågsko som Åkesson måste, som Arnstad skriver, "bekämpas med alla medel som en demokrati har tillhanda". Jag tolkar det som en politisk kamp inom nuvarande lagar, vilket jag är den förste att skriva under på.

Den dag vi däremot har med fascister av klassisk kaliber att göra, gud förbjude att vio hamnar där, med paramilitära grupper och en ambition att störta demokratin, ja då aktualiseras inte bara frågor om polisinsatser, partiförbud och andra sätt för den demokratiska staten att skydda sig. Då blir det också legitimt för antifascister att ta kampen till gatorna.

Petter Larsson

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.