ÅSIKT

Statliga riktlinjer väger lätt mot kommunala neddragningar

Claes Wahlin om en motsägelsefull bibliotekspolitik

avClaes Wahlin

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: OLA AXMAN
Kista bibliotek.

Biblioteken har att försöka hålla sig flytande när kommunerna avviker från statens riktlinjer. Å ena sidan satsar staten i budgeten pengar på bibliotekens arbete att nå unga i socialt utsatta områden. Å andra sidan har en rad kommuner fått ett annat styre vilket har inneburit att en fjärdedel av landets kommunbibliotek har fått minskade anslag. Detta rapporterar Biblioteksbladet (5 mars).

Sverigedemokraterna är ju inte precis några bokvänner. Biblioteksbladet gjorde valenkät om källkritik, varvid SD menade att det var odemokratiskt att bedöma källors trovärdighet. Det är ett fullkomligt halsbrytande påstående som borde få varje kommunstyre som menar sig vara demokratiskt att satsa på bibliotek och deras möjligheter att lära ut källkritik.

I region Skåne, ett starkt fäste för SD, har man dragit ner biblioteksbudgeten med 17 miljoner. Demokratin kräver kunskap som inte kan erhållas genom att låta var och en sitta hemma vid en skärm. Böcker, fysiska och digitala, på en specifik plats tillgänglig för många borde vara något självklart. Kanske borde detta regleras på en högre politisk nivå än den kommunala.

I Stockholm ska Kulturförvaltningen skära bort 90 tjänster på bland annat kulturskolan och biblioteken – och ändå säger de att detta inte kommer påverka kvaliteten. Så låter det alltid.

Stockholms kulturnämnd har dessutom beslutat att flytta internationella biblioteket från Odenplan till Kungsholmens folkbibliotek. Mindre yta, färre tidskrifter och således förmodligen minskad personalstyrka. Förmodligen kommer samlingarna i folkbiblioteket också att behöva reduceras. Det är en talande början på det nya styret i Stockholm.

Staten må låta sin bibliotekspolitik ligga oförändrad, men när kommunerna har möjlighet att likväl gå i motsatt riktning och skära ned, då krävs det åtgärder. Biblioteksbladet har bett kulturminister Amanda Lind om en kommentar. Hon har avböjt.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bibliotek