Auf wiedersehen till minskade klyftor

avPetter J Larsson

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

De de förmögnaste i Tyskland 80 gånger rikare än medelmüller

2002 hade de tio procenten rikaste i Tyskland förmögenheter som var 50 gånger högre än medeltyskens. Tio år senare är siffran - trots finanskrisen - 80 gånger högre.

Det visar en ny Piketty-inspirerad forskningsrapport från det fackföreningsnära IMK-Institutet. Man pekar på att även ojämlikheterna i inkomst ökat under perioden, föga förvånande efter snart femton år av politiska reformer - en version på den nymoderata arbetslinjen - som skapat en bred låglönesektor.

Sådana här rapporter kommer då och då. Men mycket lite händer.

Det som kan skaka om offentligheten är fattigdomen. Som 2006, då en rapport om ”den nya underklassen” - då nästan sju miljoner - från den socialdemokratiska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung drog igång en störtflod av reportage och debatter. Underklass, här, mitt i exportmiraklet? Man ville inte tro det.

Men problemet med rikedomen tiger still. Trots att det ju är andra sidan av samma mynt: överdrivet sparande i toppen, skuldsättning i botten. Inga förslag om höjda arvsskatter, om återinförd förmögenhetsskatt, om att ens närma sig de skatter på höga inkomster man hade för några decennier sedan - och som av allt att döma inte skadade den tyska ekonomin.

Politikerna vågar inte ”ta debatten”, som det brukar heta, och stöta sig med den bredare medelklass som själva - nästan alltid förgäves - hoppas kunna ta plats på toppen en dag. Och som därför redan nu allierat sig med de superrika.