ÅSIKT

Larsson illustrerar PK-fördumning

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Vid grav misskötsel ska man kunna nekas uppehållstillstånd

Aftonbladet den 26 juli.

Aftonbladet Debatt publicerade 24 juli ett inlägg på webben från mig om politisk korrekthet (PK) och funktionell dumhet - förkärlek för grova förenklingar och enkla fiendebilder.

PK betyder att problem med stor utomeuropeisk invandring förnekas med hänvisning till enkla ”sanningar” som att mångfald är bra eller främlingsfientlighet skall bekämpas. I en kommentar från Petter Larsson (26 juli) placeras jag i samma fack som rasister och tillskrivs vara mot humanism. Han skriver vidare: ”Men värre är att Alvesson klurat ut ett konkret förslag: ’Vid flera tecken på involvering i bråk, trakasserier och ovilja till skolgång kan man till exempel nekas fortsatt uppehållstillstånd.

Detta skulle möjliggöra en mer generös asylpolitik gentemot välfungerande flyktingar och motverka den främlingsfientlighet som landets elit nu bäddat för.’ Den flykting som skolkar från svenskundervisningen - inte ens något brott - ska alltså kunna skickas till en eritreansk tortyrkammare.”

Att PK fördummar kan knappast illustreras tydligare. Jag pekade på att invandrarrelaterade problem är små jämfört med lidandet i de länder som många flyktingar kommer från.

Det är inte från en eritreansk tortyrkammare som flertalet asylsökande flyr, utan ofta från torftiga livsvillkor och oro. Självklart ska inte skolk eller enstaka snatteri medföra drastiska konsekvenser.

Men vid grava tecken på misskötsel kan man säga nej till fortsatt uppehåll. Den som riskerar en tortyrkammare vid utvisning missköter sig knappast gång på gång. Om vi kan motverka kravlös flykting- och integrationspolitik kan vi ta emot flera.

PK finns i många länder men är extremt i Sverige. För PK-­företrädare ”löses” flykting- och invandringsfrågor genom förnekande och rasism-stämplande. Alltför mycket PK är fördummande och bidrar till att skapa den ”rasism” som många älskar att hata och ser överallt.

Mats Alevsson