Svin? Vem?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

LISA GÅLMARK om mänskligt självförakt och hets mot djur

Svinet, grisen är sinnebilden för hur var och en inte ska vara, inte bete sig. Ingen vill liknas vid ett svin, inte ens nazisten. "Häng det förbannade svinet", ska Hitler ha sagt om sin före detta livmedikus vid krigets slutskede.

"Rösta i kyrkovalet - annars kan vilka svin som helst vinna och vad som helst hända" löd SSU:s slogan inför kyrkovalet 2004, en kampanj illustrerad med en bild på ett svin med hitlermustasch. "Män är djur", utbrast ordföranden för landets kvinnojourer - som tar emot kvinnor och barn som slagits sönder och samman av sina manliga anhöriga - i en uppercut för ett år sedan. I VM-Tyskland riktar i dagarna tidningen ETC en berömvärd kampanj mot trafficking och bordellbås: "Don"t be a pig".

Var inte ett svin. Var inte ett som ett svin. Don"t be a pig.

Hur är ett svin?

Få svin kan sägas ha anstiftat massmord på medlemmar av sin egen art (nazism/rasism) eller idkat systematisk nedvärdering av sina egna utifrån kön (sexism). Snarare synes detta vara specifikt mänskliga beteenden - att sökaförhindra och arbeta emot.

Ändå är det inte människor som utför illdåd vi inte ska vara som. Det är svin vi inte ska vara som.

Djurliknelser har i Västerlandet haft stor betydelse som språkligt verktyg för att underordna människor. Främmande människor på andra kontinenter var djur eller som djur. Kvinnor, arbetare, funktionshindrade, barn stod närmare djuren och var som djuren ämnade att underordna sig. Dessa grupper avvek från normen om den fullvärdiga människan-mannen i beslutandeställning och kunde behandlas som djuren redan behandlades (med tvångsarbete, ensidigt utnyttjande, slaveri eller utrotning). Relationen till djuren, nota bene inte djuren själva, var en modell för hur människor kunde ordna sina mellanmänskliga relationer. Herremannens historiska taktik sipprade ner. Mannen på hustrun/kvinnan, hustrun/kvinnan på pigan/andra kvinnor, drängen på pigan, pigan på barnet. Och djuret fastbundet i stallet som maktsymbolen den betvingade kroppen att gemensamt förtära vid middagsbordet.

"Don"t be a pig." Var inte ett svin. Var inte ett djur. Var inte som ett djur.

Den svenska hets mot folkgrupp-paragrafen inbegriper inte djur men den borde göra det.

Varje gång bilden av ett djur används i nedvärderande och stigmatiserande syfte, vare sig det handlar om att rikta sig rättfärdigt uppåt eller avskyvärt nedåt, osynliggörs den historiska modellen för dominans och uppdelning av mänskligheten. Varje gång denna bild används nedvärderande förbises djurs faktiska förhållanden trots att dessa förhållanden är själva förutsättningen för att nedvärderingen ska ha verkan. Vad är skälet till att inte heller svin kan antas vilja vara "svin"? Vilka är våra genetiska släktingar svinens villkor? Hur många av oss vet vad det är att vara svin under människohand? Hur många vill veta?

Eftersom människan också är ett djur, är djur-bilden använd som tillhygge ett självförakt. Ett självförakt som hindrar människor från att se att slaget med de redan slagna hetsar mot alla underordnade. Valet av tillhygge upprätthåller fascismens grundtes: förakta det dominerade och dem som dominerats och nedvärderats och upprätthåll på så sätt rädslan för att vara eller visa sig svag.

Det uppmanar: Underhåll din egen rädsla för svaghet, bedöva den med förakt: "Don"t be a pig."

När det istället borde heta:

Föreställ dig underläget (vem det än är). Imagine the pig.

Lisa Gålmark

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.