Svenska valrörelsen manipuleras på Twitter

Dataanalysexperten Alberto Escorcia: ”Sverige är en bananrepublik”

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det pågår systematisk valpåverkan i Sverige. Arméer av människor och programvaror använder serverkraft och oredovisade pengar till att förstärka partipolitiska budskap online. De som manipulerar vill ofta betona röster som för fram budskap av främlingsfientlig natur. Men manipulationen sker också i exempelvis kärnkraftsfrågan och lyfter även etablerade partiers budskap. Trollfarmar i Sverige och utlandet används, men även olika former av automatiserade konton. Det är köpta kampanjer med okänd avsändare, och bryter klart mot Twitters egna regler.

Det visar dataanalys av den internationellt erkände experten Alberto Escorcia. Han har tidigare analyserat Twitters roll i valrörelser i ett flertal länder, och hans arbete har uppmärksammats av bland annat Al-Jazeera, The Guardian och Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Aftonbladet Kultur bad Escorcia göra en dataanalys av den svenska valrörelsen på Twitter baserad på tre frågor:

1. Visar data att det pågår några former av manipulation i anslutning till vad framträdande svenska politiker kommunicerar på Twitter?

2. Om ja: vilka framträdande politikers konton och uttalanden stämmer in på detta mönster?

3. Om ja: beskriv ”anatomin” i den koordinerade manipulationen baserat på data i den svenska valrörelsen.

Alberto Escorcia är en internationellt erkänd expert på dataanalys, som tidigare analyserat Twitters roll i valrörelser.
Alberto Escorcia är en internationellt erkänd expert på dataanalys, som tidigare analyserat Twitters roll i valrörelser.


Twitter har ett antal kriterier för att definiera otillåtet beteende. Bland dem finns exakt de metoder som syns tydligt i den svenska politiska debatten på plattformen.

En av de vanligaste är automatiserade retweets och likes. Konton sätts upp eller köps in, enbart i syfte att automatiskt gilla och sprida vidare budskap. Det är fullt möjligt att köpa Twitterkonton som samlat följare sedan 2010 för att sedan omvandla dem till botar som sprider budskap i exempelvis en valrörelse. Det tar några minuter och ett kontokort, så gillas tweets med utvalda hashtags eller retweetas allt som kommer från ett visst konto. Interaktionerna gör att just dessa budskap, användare och hashtags förstärks och blir mer synliga på plattformen. När detta upprepas exponeras användarna allt mer för innehåll från dessa konton och sådant som handlar om liknande ämnen. För en vanlig användare verkar debatten online till slut bara handla om dessa personer, deras partier och deras åsikter.


Enligt Yoel Roth, chef för säkerhet och integritet på Twitter, granskar företaget mellan åtta och tio miljoner misstänkta fejk- och bot-konton i veckan (!). En tredjedel av dessa bedöms vara till för olika former av manipulation, och tas bort. Allt koordinerat beteende är emot Twitters riktlinjer; de anser att även människor som sitter hela dagarna framför datorn och retweetar manipulerar plattformen.

Twitters data är förhållandevis öppet tillgängliga för forskare och analytiker, och vid en genomgång av den senaste tidens politiska debatt på plattformen framträder tydliga mönster. Vissa politikers tweets förstärks med hjälp av den strukturerade manipulation som avslöjats i andra länder. Det gäller sånt som Twitter vet manipulerar det alla ser i flödet: Icke-autentiska interaktioner, koordinerad aktivitet och egentligen alla former av artificiella och betalda metoder att få klick, retweets.

”Kabul-tweeten”, SD:s rättspolitiske talesperson Tobias Anderssons tweet om det kampanjmålade tunnelbanetåget, förstärktes med hjälp av koordinerad manipulation.
”Kabul-tweeten”, SD:s rättspolitiske talesperson Tobias Anderssons tweet om det kampanjmålade tunnelbanetåget, förstärktes med hjälp av koordinerad manipulation.

Enligt Alberto Escorcia finns tydliga tecken på att detta finns i den svenska valrörelsen online.

I hans data är den så kallade ”Kabul-tweeten” ett belysande exempel på mönstret av koordination och förstärkning av främlingsfientliga budskap. Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna twittrade en bild på SD:s kampanjmålade tunnelbanetåg och skrev: ”Välkommen till återvandringståget. Du innehar en enkelbiljett. Nästa stopp, Kabul!”

Tweeten fick enorm uppmärksamhet på Twitter, och därefter i etablerade tidningar och etermedier. Men tittar man på interaktionerna och engagemanget runt denna tweet, ser man hur den förstärkts med hjälp av koordinerad manipulation.

I samma stund som tweeten skickas, retweetar ett stort antal konton den. Dessa konton reagerar automatiskt på Anderssons tweet – de är synkroniserade och programmerade att blint retweeta det han säger. Andra konton som förstärker tweeten bär kännetecken på att vara så kallade ”cyborg”-konton – en människa med programvara för att styra flera konton samtidigt. Sammantaget kommer 26 procent av samtliga retweets av Anderssons Kabul-inlägg från automatiserad, mänsklig eller kombinerad manipulation enligt de definitioner som Twitter använder för att kategorisera detta.


Även forskningen har sätt att klassificera och bedöma om koordinerad manipulation sker. Observatory on social media vid Indiana University har tagit fram en relativt avancerad metod som använder mer än tusen parametrar. Bland annat analyseras ett visst kontos aktivitet över tid, vänkrets, nätverk, språkbruk och tonläge. Baserat på dessa tusen datapunkter, används maskininlärningsalgoritmer för att räkna fram sannolikheten att ett visst konto endast används för manipulation.

Hanif Balis twitterflöde visar enligt Alberto Escorcia tydliga tecken på koordinerat beteende med avsikt att manipulera Twitters algoritm. Den helt symmetriska formen på hur hans budskap sprids vidare visar på artificiell förstärkning, som en del i en köpt kampanj. Till höger en En ”vanlig” stor tweet med organisk spridning.
Hanif Balis twitterflöde visar enligt Alberto Escorcia tydliga tecken på koordinerat beteende med avsikt att manipulera Twitters algoritm. Den helt symmetriska formen på hur hans budskap sprids vidare visar på artificiell förstärkning, som en del i en köpt kampanj. Till höger en En ”vanlig” stor tweet med organisk spridning.

Genom att använda Indiana Universitys verktyg Hoaxy får vi en tidslinje av den artificiella förstärkningen av Kabul-tweeten. Explosionen av retweets är ögonblicklig, som om det satt en liten armé och väntade på att klicka like och retweet. Vilket det med största sannolikhet gör; enligt Escorcias erfarenhet koordineras arbetet med Whatsapp-grupper för att maximera spridningen direkt när tweeten kommer.


Uppgifter om sverigedemokratiskt koordinerad manipulation av sociala medier har funnits ett bra tag, nu senast publicerade ETC ett avslöjande med nya uppgifter. Men när Alberto Escorcia ombeds ta fram den politiker som är det tydligaste exemplet på koordinerad förstärkning, lyfter han den moderate politikern Hanif Bali. (Här bör noteras att Escorcia inte har någon bakgrundskunskap om svensk politik.)

Hanif Balis twitterflöde innehåller konstanta och tydliga tecken på koordinerat beteende med avsikt att manipulera Twitters algoritm. När data visualiseras och jämförs med storskalig organisk spridning av budskap på plattformen, blir skillnaden tydlig även för en lekman.

Vi kan även här ta ett exempel. Den 16 augusti twittrar Bali hånfullt en bild på en sko som han menar att Annie Lööf har lovat äta upp om hon stöttar en socialdemokratisk regering. Den retweetas nästan ögonblickligen av över 200 konton enligt typiskt trollfarmsmönster, och det finns starka indikationer på att manipulationen till stor del kommer från en polsk trollfarm. Polen har uppmärksammats i internationell press för sina call-centerliknande, professionella klick- och engagemangsfarmar där betald arbetskraft förstärker budskap från den som betalar. Ibland är det vapenindustrin som vill påverka politiska beslut, andra gånger politiska partier som vill smutskasta eller driva hat och förakt mot motståndarens företrädare.


Trollfarmar lyfter systematiskt tweets från Moderaternas officiella konto och för deras högsta företrädare, inte minst inom energiområdet. De dyker upp som förstärkningstrupp i flera av partiets tweets, och används för att få upp kärnkraftsfrågan i Twitter-flödet. Aktionerna är förhållandevis storskaliga och ger stor effekt på såväl algoritm som människa. Fokuset på en eller ett par politiska frågor är typisk för manipulationsaktioner i sociala medier, och syftet är tydligt. Om frågan tar över debatten på Twitter, är det mer sannolikt att reportrar och redaktioner tar upp den vid nästa presskonferens eller intervju.

Det trolliknande och disruptiva beteendet i den digitala demokratin är mer utbrett på den högra sidan av det politiska spektrumet

Vem står då bakom all den storskaliga, artificiella förstärkningen av tweets om invandring, kärnkraft och moderata talepunkter? Förutom att vi nu vet att Sverigedemokraterna organiserar just sådan verksamhet, kan vi jämföra med hur det ser ut i andra länder. Där finansieras denna typ av kampanjer av tankesmedjor och liknande politiska organisationer, stora som små. Om den svenska valrörelsen inte är världsunik, råder samma situation här. Det mest sannolika är att pengarna ursprungligen, liksom i andra länder, kommer från förmögna personers plånböcker.


De senaste veckorna har TV4 och Kalla fakta kunnat avslöja hur flera partier har skapat metoder för att slussa in pengar till valrörelsen utan att transparent redovisa var pengarna kommer från eller vad de används till.
I Moderaternas fall har Gunnar Strömmer, partisekreterare, fångats på band av TV4. Han säger till en man han tror är en donator att pengar kan användas till att bygga upp ett ”call-center”. Strömmers ordval är mycket intressant; just call-centers är som nämnts ovan en diskret term som används för att beskriva trollfarmar världen över.

Så, är det inte lika illa i andra partiers digitala miljöer? Data ger oss svaret, och det är: nej. Det systematiska och storskaliga användandet av de metoder som Twitter vill förbjuda, förekommer nästan uteslutande på den svenska valrörelsens högerkant. Detta vidimeras av forskning: det trolliknande och disruptiva beteendet i den digitala demokratin är mer utbrett på den högra sidan av det politiska spektrumet. Oavsett detta bör Twitter, liksom den här undersökningen har gjort, såklart analysera alla partiers företrädares konton, följare, tweets och retweets.


Att koordinerad manipulation pågår i Sverige är enligt Escorcia bortom allt tvivel, det är ”värre än i Mexiko”. Väljarna och medierna får en skev bild av valdebatten på Twitter, och det finns tusentals konton som bryter mot företagets riktlinjer. Det råder inget tvivel om att företaget lätt skulle kunna se det icke-autentiska beteendet på de konton som används. Enligt deras egen policy borde samtliga involverade konton stängas av eller raderas direkt. Tills vidare är det avgörande att svenska väljare och journalister är medvetna om att det pågår en storskalig, politiskt styrd manipulation av de sociala medieflödena. Varje dag, dygnet runt.

Publisert:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.