Ett långt liv vigt åt det svenska språket

Svenska Akademiens tidigare ständige sekreterare Sture Allén har avlidit

Publicerad 2022-06-20

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sture Allén, Svenska Akademiens ledamot och tidigare ständige sekreterare har avlidit. Han blev 93 år.
Sture Allén, Svenska Akademiens ledamot och tidigare ständige sekreterare har avlidit. Han blev 93 år.

Efter ett långt liv vigt åt det svenska språket har Sture Allén gått bort. Han doktorerade i Göteborg med en så kallad grafematisk studie av en brevsamling av Johan Ekeblad, en i dag förmodligen bortglömd hovman från 1600-talet, men bland historiker minnesvärd som en av de främsta svenska brevskrivarna. Och grafematisk, ja, det handlar om skriftspråkets delar, om hur det är konstruerat och fungerar. Så sent som 2006 kom ännu en bok av Allén om brevskrivaren, Johan Ekeblad – vår man i 1600-talet.

Professor i nordiska språk utsågs han till två år efter disputationen och under 1970-talet gav han ut böcker som Nusvensk frekvensordbok, Svensk ordlista och Förnamnsboken, ofta i samarbete med andra. En rad studier om språket publicerades i tidskrifter och akademiska samlingsverk kontinuerligt fram till 2015, riktade ömsom till specialintresserade, ömsom till en bredare allmänhet. Alléns bibliografi fram till 2016 omfattar inte mindre än 343 verk av skiftande omfång. Fliten var betydande.


Svenska språket, och språk i allmänhet, i alla dess skepnader var alltså det som upptog hans forskning och verksamhet, och det i en lång rad akademier, inte minst i Svenska Akademien, där han valdes in 1980 som efterträdare till en annan språkman, Carl-Ivar Ståhle. Allén utsågs till Akademiens ständige sekreterare 1986, en post han behöll ända till 1999, bland annat under den så kallade Rushdieaffären. Till de mer minnesvärda projekten i Akademien han genomförde hör utgivningen av svenska klassiker och Kvällar på Svenska Akademien, utåtriktade verksamheter som än i dag upprätthålls.

För den intresserade allmänheten syntes Allén under flera år i tv med På ren svenska och Språkligheter – program som svarade på frågor och förklarade diverse egendomligheter i svenskan, och som gjorde både Allén och svenska språket mer kända.


Hans eftermäle torde främst gälla digitaliseringen. Han var mycket tidigt ute med att använda datorprogram för att analysera texter; Akademiens ordbok och SAOL fick ett digitalt liv tack vare Allén, och redan 1975 grundade han den datorbaserade Språkbanken (numera Språkbanken Text), som kan nyttjas av amatörer, såväl som för forskning. Sture Allén är alltså en av få akademiledamöter, rimligen den enda än så länge, vars minne är stadigt fäst i digitala verktyg i var mans hand som letar förklaringar och söker betydelser i svenska språket på diverse bakgrundsbelysta skärmar: SAOL och SAOB.

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.