Ny giv för (S)

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Göran Greider listar 16 röda punkter för framtiden

1 Överge statspessimismen. Staten är fortfarande det mäktigaste instrument demokratin har i händerna.

2 Överge jobbpessimismen. Staten och framförallt offentlig sektor kan skapa jobb, har alltid gjort det och bör göra det ännu mer.

3 Överge anti-keynesiansimen. Den har styrt politiken i trettio år. Den har skapat vanmakt och sociala problem.

4 Driv i varje läge att social jämlikhet och ekologisk hållbarhet är de överordnade målen för all politik. Ökad social jämlikhet minskar statushets och överkonsumtion.

5 Bygg ut offentlig sektor. Där finns de växande behoven, sektorn är nästan klimatneutral och där finns behov även av outbildad arbetskraft.

6 Påbörja långsam och gradvis förkortning av arbetstiden och släpp loss arbetsplatsdemokratin över hela linjen. Bejaka robotisering och automatisering av det skälet.

7 Utnyttja i varje läge den befrielsepotential som finns i digitaliseringen. Den information som vill bli fri måste få bli det och det undergräver marknadens princip om tillgång och efterfrågan.

8 Nyindustrialisera! Ställ industrin mitt i den digitala revolutionen och klimatutmaningen.

9 Påbörja borttagandet av jobbskatteavdragen och höj gradvis skatterna för de översta skikten.

10 Utgå alltid från att människor, varenda en av oss, är mer avancerade än det samhälle vi stängs in i.

11 Upphör med storstadsfixeringen. Storstäder kan aldrig bli socialt och ekologiskt hållbara. Istället för stad eller land - en tredje livsform.

12 Använd pensionsfonderna för investeringar i grönt bostads- byggande och infrastruktur.

13 Tala ständigt om klass, kön och ojämlikhet. Ord och retorik betyder något. De inrättar nya horisonter. Och väck därmed andra, mer solidariska sidor hos den medelklass som annars bara tilltalas i egenskap av privata nyttomaximerare.

14 Entusiasmera intraprenörer i företagen - de står för de flesta innovationerna - istället för enbart entreprenörerna.

15 Bjud systematiskt och permanent in de sociala rörelser och de folkrörelser - inklusive företagarföreningar, hembygdsföreningar, förortsrörelser, kyrkor - som existerar till möten i S-föreningar, arbetarkommuner och distriktskongresser.

16 Nyformulera en reformism för vår tid. Gör klart att det aldrig finns en lösning på problemen utan alltid många lösningar.

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.