Så blir nya operan

avClaes Wahlin

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Kungliga operan vill ha högre i tak och större orkesterdike.
Dagens repetitionslokaler är för trånga. Foto: Urban Jörén

Den förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth lyckades övertyga regeringen att anslå 2 miljarder för renovering och tillbyggnad av Kungliga operan. ”Ny Opera i Operan” är titeln på den förstudie som nu presenterats av Operan och Statens fastighetsverk, och som utgör beslutsunderlaget för regeringen.

Att bygga en ny opera verkar alldeles omöjligt, eftersom det sedan länge och förmodligen fortsättningsvis saknas politisk vilja. Erfarenheterna från Köpenhamn och Oslo har också avskräckt; båda husen har ekonomiska problem.

Renoveringsbehoven i operahuset är stora. Arbetsmiljön är usel på flera sätt, dålig brandsäkerhet, ett lappat ventilationssytem och trångt i största allmänhet. De 600 personer som i dag arbetar där är dubbelt så många som huset en gång byggdes för. Därtill är akustiken i salongen bristfällig, man saknar en ordentlig extra scen för barn- och ungdomsverksamhet, liksom drägliga repetionslokaler. Dessutom är det trångt i orkesterdiket, liksom i utrymmena bakom och invid scenen.

Man vill också ”öppna byggnaden” för andra än operabesökare. Glasa in terrasser med restauranger och kanske ha konstutställningar i stora foajén. Helt enkelt modernisera verksamheten, så långt de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena tillåter.

Förstudien föreslår att man på Kungsträdgårdssidan, ovanpå Operakällaren där nuvarande Rotundan finns, bygger denna extrascen jämte repetitionslokaler. Det blir alltså i så fall ett antal nya cigarraskar (som den nuvarande byggnaden ofta beskrivs som) som adderas. I det nuvarande huset vill man öka orkesterdiket och utrymmena bakom scenen. Dessutom vill man höja taket, där Vicke Andréns berömda takmålning nu tronar. Just detta, liksom en inglasning av terrasser, har Riksantikvarieämbetet motsatt sig. Man undersöker så om takmålningen kan bibehållas.

Drygt hälften av budgeten går åt till nödvändiga renoveringar och förbättrad arbetsmiljö, pengar som alltså förr eller senare ändå rimligen hade kommit operan till del. Det återstår 900 miljoner för tillbyggnaden och andra förbättringar. Enligt tidsplanen kan bygget, efter en arkitekttävling, startas 2020 med invigning av det nygamla huset 2024. Mycket kan hända på vägen.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM