ÅSIKT

Blindhetens teater

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Nina Fex och Ola Rapace.
KULTUR

nnDet matematiska har betydelse i den i Singapore födde Alfian Bin Sa"ats Optiska trilogi, på svenska kallad 3D. Ögat och kärleken är det genomgående temat, varia-

tionerna mellan mannen och kvinnan låter spelet mellan blick och blindhet flytta fokus: kvinnan som inte ser gränsen mellan pengar och kärlek, fotografen som söker en blind som modell, eller paret som efter att ha träffats på nätet ser verkligheten i ett gemensamt förflutet.

Den kyliga och precisa texten lierar sig med teknologin och hotar det traditionellt mänskliga hos de båda skådespelarna, först i sista delen anas ett slags återtagande av erfarenhetens betydelse. Texten kräver ett dämpat och musikaliskt spel för att komma till sin rätt.

På Elverket kör regin över det mesta av pjäsen. Ett omusikaliskt utnyttjande av musik, ett onödigt högljutt spel av två annars goda skådespelare, Ola Rapace och Nina Fex, och närmast ett motstånd mot den lågmäldhet som skulle kunna skapa dramatik, gör inte Alfian Bin Sa"ats pjäs den rättvisa den rimligen förtjänar.

Teater

Claes Wahlin