Liten katekes för de ännu vanmäktiga

Av: Göran Greider

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Del 7: Politisk filosofi

Göran Greider om den borgerliga lögnapparaten - 115 år efter Strindbergs ”Liten katekes för underklassen”.

Vad är nyliberalismen?

Svar: Vår tids dominerande filosofi. Den säger att allt har ett pris men ingenting ett värde. Läran omfattar nästan alla livets områden, utom estetiken. Där heter motsvarande överklasslära postmodernism, men har vänts ut och in för att lura kulturfilosoferna. Den lär ut att makten inte går att fixera och att samhällsordningen därför är orubblig.

Vad är skatt?

Svar: Överklassens ord för helvetet på jorden. Med rimligt tilltagna skatter kan icke-kommersiella verksamheter byggas upp som riskerar att ge de vinstdrivna verksamheterna, inom till exempel äldreomsorg och skola, dåligt rykte. Därför hatar överklassen skatter.

Vad är staten?

Svar: Majoriteten känner numera mest av den när den uppträder i sina mest folkilskna former: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kronofogden samt socialtjänsten. Majoriteten hade en kort tid viss makt över staten, men har nu i stort sett förlorat den. Vaktas inte staten av majoriteten återfaller den till babyloniska former. Den blir då vapenexportör, övervakare och majoritetens fiende. Rätt använd, i majoritetens händer, är staten ett revolutionärt verktyg för omfördelning.

Liberalismen då, är inte den progressiv?

Svar: Nej, den värnar det bestående och går alltid och oreserverat med den översta tredjedelen. Att vara liberal är i dag att vara entydig.

Den demokratiska socialismen?

Svar: Det är majoritetens lära. Den lär ut att det varken finns jude eller muslim, varken man eller kvinna och varken djur eller människa. Nästan ingen förespråkar den i dag. Läran har blivit hemlig, underjordisk. Allt viktigt som skrivs om den skrivs i katakomber under maktens huvudstäder.

Hur ska läran spridas?

Svar: I vinden mellan människor.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.