ÅSIKT

Systemets egen utrikespolitik

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Jordbruksministeriet i London har nyligen påmint den brittiska detaljhandeln om att produkter från Gaza, Västbanken och Go-lanhöjderna inte får märkas med Israel som ursprungsland eftersom dessa områden som bekant är ockuperad mark.

Det förefaller vara en självklar policy, särskilt som den överensstämmer med flerfaldiga deklarationer från EU rörande tillämpningen av unionens frihandelsavtal med Israel.

Denna självklarhet gäller dock inte för Systembolaget i Sverige. Trots tidigare påpekanden påstår man fortfarande att de viner från Golanhöjderna som man säljer skulle ha Israel som ursprungsland.

Dessutom tycks dessa viner vara importerade under frihandelsavtalets villkor, trots att också detta strider mot klara uttalanden från EU:s sida. Men här är det förmodligen Tullverket som medvetet eller omedvetet bryter mot unionens regelverk. Motiveringen att ursprunget är svårt att kontrollera gäller ju inte för flaskor som uttryckligen anges komma från Golan Heights Winery.

Tullverkets och Systembolagets chefer tycks med andra ord driva sin egen utrikespolitik i strid mot Sveriges officiella deklarationer. Är Anna Lindh underrättad?

Torsten Kälvemark