ÅSIKT

Samlat om Selma

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Såsom ett barn är titeln på Birger Haglunds samlade korttexter om och kring Selma Lagerlöf, som i dag utkommer på Heidruns förlag. Texterna kan ses som rester av Haglunds havererade avhandling om Lagerlöf; en rad artiklar och uppsatser som kan handla om specifika verk likaväl som om Haglunds brevväxling om objektet med Olof Lagercrantz, Kerstin Ekman, Doris Lessing eller Marguerite Yourcenar.

Texterna hör väl inte till de tyngsta i genren, men författarens beundran för och kunskaper om Selma Lagerlöf framgår med både tydlighet och lätthet.

Även reflektioner om att samla Lagerlöfs böcker eller hennes publicerade tankar om H C Andersen och Goethe ryms i denna vackert formgivna linnebandsvolym med synnerligen smakfulla illustrationer.

Claes Wahlin