ÅSIKT

Ett lyft i nackhåren

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■De två essäerna i nordiska tidskriften Kritikers senaste nummer är uppfordrande, hoppingivande läsning för alla som bryr sig om litteraturen och samtalet om den.

Svenska så kallade litteratursyner granskas och slaktas av Henrik Petersen i Stenlunga, där han dessutom lyckas reda ut och göra rent hus med det dammluddiga begreppet språkmaterialism.

Petersen citerar Jeanette Winterson: ”Författaren måste bränna av sig själv genom texten, bli det nersmälta ämne som gjuter samman skilda element.” Maria Zennströms essä om skrivande, kärlek och politik är ett exempel på en sådan skriftlig praktik. Lika delar bävan och dödsförakt laddar texten med tusentals volt skakande kraft.

■ ■Numret innehåller även en Monsterdiptyk, ett briljant föredrag av Eva Adolfsson och två recensioner av det långsträckt vindlande, numera så sällsynta, slaget.

I denna milda, vaga vinter är Kritiker en iskall vind för varje läsare att ställa sig i och bli genomblåst, upplyst, lyft i nackhåren.

Jenny Tunedal ([email protected])